วช. เชิดชู ศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 66 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ใช้งานวิจัยสยบมาลาเรียในอาเซียน ช่วยสกัดการแพร่เชื้อไปทั่วโลก

วันที่ 30 มีนาคม 2566 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานแถลงข่าว “NRCT Talk : นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2”

Read more

นักวิจัยอียิปต์นำฝุ่น PM2.5 ในตะวันออกกลางมาวิเคราะห์ด้วยซินโครตรอนที่โคราช

นักวิจัยอียิปต์นำฝุ่น PM2.5 ในตะวันออกกลางและกรุงไคโรมาวิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอนจากเครื่องกำเนิดในโคราช เพื่อทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของฝุ่นและโมเลกุลต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในอนุภาคฝุ่น คาดหวังจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ นครราชสีมา – ศ.ดร.อับดัลลาห์ เอ.เชาท์ทูท (Prof. Dr. Abdallah A. Shaltout) อาจารย์จากภาควิชาสเปกโตรสโกปี สถาบันวิจัยฟิสิกส์ ศูนย์วิจัยแห่งชาติอียิปต์ พร้อมด้วย ดร.ซาฟาอ์

Read more

นาโนเทค สวทช. ส่งอิมัลชั่นเซรั่มบำรุงผิว ผสานอนุภาคลิโปนิโอโซมจากสารสกัดบัวบก นวัตกรรมตอบ BCG

ทีมโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง นาโนเทค สวทช. พัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวจากสารสกัดบัวบก ที่นำมากักเก็บในรูปแบบอนุภาคลิโปนิโอโซม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งสู่ชั้นผิวโดยได้มีการทดสอบความระคายเคืองและฤทธิ์ Anti-Oxidant สูตรตำรับดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบความคงตัว ทดสอบประสิทธิภาพสารกันเสีย และจดแจ้งตามมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP และต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรมให้ 2 บริษัทคือ เฮิร์บมิราเคิล ประเทศไทย จำกัด และอินเซียเม่

Read more

เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัดของไทยปี 2566 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับ 77 จังหวัดของประเทศไทยครั้งแรกของปี เริ่มจากใต้สุดที่ อ. เบตง จ. ยะลา วันที่ 4 เมษายน และสิ้นสุดที่

Read more

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

📣พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ขอเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรม“ทรัพย์ดิน สินน้ำ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม พร้อมด้วยหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ อิ่ม

Read more

เงินติดล้อ จับมือ ทูลมอโร จัดอบรมความรู้พื้นฐานการเงิน ให้กับกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท ทูลมอโร จำกัด (toolmorrow) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน ในหัวข้อ “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข” ให้แก่ กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จำนวนกว่า 30 ครอบครัว อย่างต่อเนื่อง โดยมี

Read more

นักวิจัย JGSEE พัฒนา “เครื่องผลิตชีวมวลทอริฟายด์แบบหมุนเกลียวแนวตั้ง” หวังตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมลดการใช้ถ่านหิน 

“ถ่านหิน” แม้จะมีจุดเด่นที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีราคาไม่แพง ให้ค่าความร้อนที่สูง จนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงเตาเผาหรือหม้อไอน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกมานับร้อยปี แต่การใช้ถ่านหินก็ทำให้เกิดของก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการของภาวะโลกร้อน ทำให้ปัจจุบันมีหลายประเทศออกมาตรการเพื่อควบคุมการเกิดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต ที่กลายเป็นอุปสรรคในการส่งออกสินค้าของไทย ไปขายยังประเทศเหล่านี้ ดังนั้นการมีเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ ๆ  ที่สามารถนำมาใช้กับเตาเผาหรือหม้อไอน้ำที่มีอยู่เดิมเพื่อทดแทนหรือลดการใช้ถ่านหิน และด้วยค่าพลังงานความร้อนกับต้นทุนที่ใกล้เคียงกับการใช้ถ่านหิน โดยไม่ต้องลงทุนใหม่ทั้งระบบ จึงเป็นหนึ่งในคำตอบที่สามารถช่วยได้ทั้งภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งหนึ่งในคำตอบนี้คือ “ชีวมวลทอริฟายด์” (Torrefied biomass) “การใช้ชีวมวลจำพวกเศษไม้หรือของเหลือทางการเกษตรสามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าได้ แต่ก็มีข้อจำกัด

Read more

วว. /บพข. เชิญชวนร่วมฟังประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐาน วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing  Organizations, sDOs) ประเภทขั้นสูง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เรื่อง วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ เสนอต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาประกาศใช้ในลำดับถัดไป ทั้งนี้

Read more

วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ @ ตัวอย่างอาหารและสารสกัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  (ศนอ.) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ (cytokine)  ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ในตัวอย่างอาหารและสารสกัด  ซึ่งการวิเคราะห์จะตรวจสอบได้ว่า ตัวอย่างสามารถยับยั้งไซโตไคน์ที่หลั่งออกมาได้หรือไม่ หากยับยั้งได้แสดงว่าตัวอย่างนั้นสามารถลดการอักเสบได้ นอกจากการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบดังกล่าวแล้ว ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ 

Read more

ไบโอเทค สวทช. จับมือกรมประมง ในการคัดกรอง ทดสอบและพัฒนาวิธีการผลิตเชื้อจุลินทรีย์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จริง

(29 มีนาคม 2566) ที่ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงความสำเร็จในการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more