ไทยส่ง THEOS-2 ไปอวกาศ 7 ตุลาคมนี้! อว. ระบุเป็นดาวเทียมสำรวจโลกรายละเอียดสูงมากดวงแรกของประเทศ

​27 กันยายน 2566 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) นายเรมี ล็องแบร์ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และนายโอลิวิเย่ร์ ชาร์ลเวท

Read more

GISTDA ผุด Dragonfly แพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเกษตร หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรไทย

27 กันยายน 2566 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Dragonfly แพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลงรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่รายแปลงเพาะปลูกข้าวได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ โดยมีนางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ

Read more

สถาบันมาตรฯ จับมือ กรมอุตุฯ พัฒนามาตรฐานการตรวจวัดระบบพยากรณ์อากาศ และเตือนภัยของประเทศไทย

26 ก.ย. 2566 : พลตํารวจโท นายแพทย์ พรชัย สุธีรคุณ ผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับ ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาในงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Read more

วว. จับมือพันธมิตรจัดสัมมนานานาชาติ 7th ICSEHH ภายใต้ธีม “Selenium for Healthy World” พร้อมโชว์ผลสำเร็จการเกษตรเชิงหน้าที่ร่วมกับจีน ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566 ) ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ : ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Read more

กรมอนามัย-GISTDA เปิดตัว แอปพลิเคชัน “Life Dee” ช่วยเตือนค่าฝุ่น พร้อมขยับเกณฑ์ค่าฝุ่นใหม่

(เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566) : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA เปิดตัว Mobile application ‘Life Dee’ ณ

Read more

ส.ป.ก. MOU 15 หน่วยงาน เสริมทัพร่วมพัฒนาพื้นที่และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

         ส.ป.ก. เซ็น MOU 15 หน่วยงาน ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่ คทช. พื้นที่ในอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ และพื้นที่อื่นในเขตปฏิรูปที่ดิน เสริมศักยภาพแหล่งน้ำ พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน พร้อมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

‘นักวิจัย’ ไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สู้ ‘โรคใบด่างมันสำปะหลัง’ แนะเกษตรกรชาวไร่มันฯ ลดเสี่ยง-เลี่ยงใช้ท่อนพันธุ์ต่างถิ่น

(วันที่ 25 กันยายน 2566) ที่ห้องแถลงข่าว อว. ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ : ทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

Read more

วช.หนุน สทน.และ มน. ส่งออกส้มโอไทยไปอเมริกา พร้อมโชว์ผลสำเร็จในงาน Natural Products Expo East 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สทน.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ส่งออกส้มโอไทยไปยังสหรัฐอเมริกาสำเร็จพร้อมทั้งนำส้มโอไปจัดแสดงในงาน Natural Products Expo East 2023 ณ ประเทสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20

Read more

อว. ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยไทยรางวัลประกวดนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน

วันที่ 21 กันยายน 2566 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประกวดเวทีนานาชาติ กว่า 48 ผลงาน จาก 2 เวที และพิธีเปิดศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน

Read more

สถาบันมาตรวิทยาฯ จับมือ สาธารณสุขจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผนึกกำลัง ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภาคประชาชน

21 กันยายน 2566 : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (สจ.ปทุมธานี) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (สสจ.ปทุมธานี) นำทีมผู้เชี่ยวชาญให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์พื้นฐานสำหรับประชาชนใช้งานที่บ้าน และออกใบรับรองผลการสอบเทียบให้กับผู้เข้ารับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้กิจกรรม “บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภาคประชาชน”

Read more