NCTC สวทช. ร่วมกับ Shimadzu เปิดเวทีประชุมด้านการวิเคราะห์ทดสอบ กัญชา กัญชงระดับโลก สู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม

(เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) ร่วมกับ Shimadzu Asia Pacific และบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด จัดงาน

Read more

“น้องโฟกัส” อายุ 12 ปี ร่วมนำเสนองานวิจัย ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ครั้งที่ 3”

2 ธันวาคม 2565 / ปทุมธานี — ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองศ์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ชื่นชม ด.ช.ศรัณย์ภัทร อุ่ยละพันธุ์ อายุเพียงแค่ 12 ปี ร่วมส่งผลงานวิจัยในหัวข้อ “ความสนใจไดโนเสาร์ในเด็กไทย” Children’s interest

Read more

เวทีสมัชชาสุขภาพ ส่งต่อยุทธศาสตร์ใช้บีซีจีแก้จน สู่การเป็นวาระแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีสมัชชาสุขภาพรายประเด็น เพื่อระดมความคิดเห็น การขจัดความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ

Read more

อพวช. เปิดเวทีสร้างเครือข่ายนักวิจัยระดับนานาชาติ ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ครั้งที่ 3”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ครั้งที่ 3: ความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและความรับผิดชอบต่อสังคม” (The 3rd International Seminar on Natural Science: Natural Resource Sustainability and

Read more

GISTDA ร่วมประชุม CEOS Plenary 2022 พร้อมรับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก หรือ CEOS 2023

ประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ เข้าร่วมประชุม 2022 CEOS Plenary

Read more

GISTDA แสดงจุดยืนด้านเศรษฐกิจอวกาศใหม่ของประเทศไทย ในการประชุม “Korea Space Forum 2022” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

28-29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ประเทศไทยโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติประจำปีภายในงาน “Korea Space Forum 2022” จัดขึ้น ณ JW Marriott

Read more

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร NanoQ แก่ 6 ผู้ประกอบการไทย พร้อมเปิดตัว NanoQ เพิ่มอีก 3 กลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดงานมอบประกาศนียบัตร NanoQ ปี 2565 ให้กับ 6 บริษัทที่ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีนาโนเทคโนโลยีอยู่ และเปิดตัว NanoQ เพิ่มอีก 3 กลุ่มคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์นาโนขั้นกลาง (Intermediate nanoproduct), กลุ่มอนุภาคนาโนกักเก็บ (Nanoencapsulation) และ กลุ่มวัตถุดิบ

Read more

อว. จัดงาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565”

อว. จัดงาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการดนตรี ดึงวงนักศึกษาจาก 18 สถาบันร่วมถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ ให้รับฟังอย่างเต็มอิ่ม 3 -5 ธันวาคมนี้ ที่สวนสาธารณะสำคัญ

Read more

บพท.สานพลังพัฒนาเมืองสร้าง “ภาคีเครือข่ายเมืองอัจฉริยะประเทศไทย” ปล่อยชุดความรู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อความอยู่ดีมีสุขครอบคลุม 7 มิติ

บพท.ประสานพลังภาคีเครือข่ายทุกระดับสถาปนา “ภาคีเครือข่ายเมืองอัจฉริยะประเทศไทย” พร้อมเปิดกล่องความรู้ชุดใหญ่ในงาน Thailand Smart City Expo 2022 ผลักดันการพัฒนาเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบภายใต้บริบทแบบไทย และตอบโจทย์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดเผยว่า บพท.มีส่วนร่วมในการจัดงาน “Thailand

Read more

วว. จับมือการประปานครหลวง ศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมคุณภาพน้ำประปา/จัดการวัสดุเหลือทิ้ง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  และการประปานครหลวง (กปน.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ “การใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน” เพิ่มกรอบศึกษาวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพน้ำประปา ตลอดจนการจัดการวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปา สู่การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวว่า

Read more