“ศุภมาส” ปลื้ม กว่า 170 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมพลังขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ริเริ่มขับเคลื่อนด้วย 4 หน่วยงานหลัก สอวช. ทปอ. สกสว. และ สส. เตรียมลงนามความร่วมมือ เดินหน้าดำเนินงานสู่ Net Zero

(เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567) : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “พลังมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Campus)” จัดโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

Read more

“ศุภมาส” หนุน NSM บ่มเพาะเยาวชน “จิตอาสา” ในโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช.” เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเสริมศักยภาพผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านพิพิธภัณฑ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรประกอบการยื่น Portfolio เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เปิดโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช.” ตลอดเดือนเมษายน 2567 นี้ โดยมี

Read more

วช. จับมือ รร.กฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต ผลักดันธรรมาภิบาลในท้องถิ่น ผ่านกลไกต่อต้านการติดสินบน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมแผนงานวิจัย เรื่อง “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more

วช. นำเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน Workshop สร้างประสบการณ์การออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเป้าไทยเป็นฐานผลิตด้านการออกแบบ “ไมโครอิเล็กทรอนิกส์” สู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Microelectronic Design

Read more

“มทร.ล้านนา” อัพทักษะภาษาแก่นศ.ตอบโจทย์สถานประกอบการ

มทร.ล้านนา ยกระดับทักษะนักศึกษาตอบโจทย์สถานประกอบการ สร้างความร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ออกแบบหลักสูตรผลิตบัณฑิตร่วมกัน สอดคล้องนโยบายมหาวิทยาลัย เรียนจบทำงานได้ทันที เปิดโปรแกรมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ อัพเลเวลได้ไปดูงานต่างประเทศ มอบทุนค่าเล่าเรียนฟรี ปัจฉิมปีนี้พิเศษสุด จัด Card To You ให้แก่บัณฑิตจบใหม่พร้อมเติม 100 แต้ม อบรมUpskill Reskiil ฟรี 1

Read more

สนจ. เชิญนิสิตชาวพระเกี้ยว ร่วมงานคืนเหย้า “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร”

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ นำโดย “นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ประธานการจัดงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 2567 ขอเชิญชวนนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันทุกคณะทุกรุ่น ร่วมงาน “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร” โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักที่นำมาจากวรรคทองของบทเพลง “มหาจุฬาลงกรณ์” ในท่อน “ขอทูนขอเทิดพระนามไท พระคุณแนบไว้นิรันดร” ในวันที่ 26 มีนาคม

Read more

นักวิจัย มจธ. พบเทคนิคจัดการขยะอาหารเป็น ‘ไบโอชาร์’ เปลี่ยนของเสียชุมชนเป็นพลังงานทดแทน

ปัญหาขยะอาหาร (Food Waste) เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเพราะในปี 2562 พบว่าทั่วโลกมีปริมาณอาหารขยะมากกว่า 931 ล้านตัน จากการรายงานของ Food Waste Index Report 2021 โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาติ (UNEP) ซึ่งนอกจากจะเป็นการทิ้งอาหารให้สูญเปล่าแล้วยังเป็นต้นเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 8% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทย

Read more

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังพันธมิตร ลับคมเด็ก Gen R ย้ำ! “ทำได้ ทำเป็น” พร้อมใช้ในพื้นที่ EEC ในการแข่งขัน IoT Hackathon 2024 ครั้งที่ 4 – ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 70,000 บาท

เมื่อวัันที่ 11 มีนาคม 2567 : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สวทช. จัดการแข่งขัน IoT Hackathon 2024 ครั้งที่

Read more

วช. ยกย่อง ผู้คิดค้นองค์ความรู้ใหม่ด้านคลินิกเพื่อรักษาและป้องกันการติดเชื้อ HIV ในเด็กและเยาวชน “ศ. พญ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ” เป็นนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 67

วันที่ 8 มีนาคม 2567 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน NRCT Talk : นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 เปิดตัวนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2567 ศาสตราจารย์

Read more

สวทช. จัดประชุมวิชาการประจำปี ‘NAC2024’ ชูงานวิจัย BCG Implementation พลิกโฉมประเทศ

(4 มีนาคม 2567) ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) : ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

Read more