กรมอนามัย-GISTDA เปิดตัว แอปพลิเคชัน “Life Dee” ช่วยเตือนค่าฝุ่น พร้อมขยับเกณฑ์ค่าฝุ่นใหม่

(เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566) : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA เปิดตัว Mobile application ‘Life Dee’ ณ

Read more

อว. ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยไทยรางวัลประกวดนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน

วันที่ 21 กันยายน 2566 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประกวดเวทีนานาชาติ กว่า 48 ผลงาน จาก 2 เวที และพิธีเปิดศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน

Read more

สถาบันมาตรวิทยาฯ จับมือ สาธารณสุขจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผนึกกำลัง ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภาคประชาชน

21 กันยายน 2566 : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (สจ.ปทุมธานี) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (สสจ.ปทุมธานี) นำทีมผู้เชี่ยวชาญให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์พื้นฐานสำหรับประชาชนใช้งานที่บ้าน และออกใบรับรองผลการสอบเทียบให้กับผู้เข้ารับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้กิจกรรม “บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภาคประชาชน”

Read more

วช. นำ”นวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกsPace” ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ รพ.อุดรธานี และรพ.ศรีนครินทร จ.ขอนแก่น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการวิจัยให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “sPace” ขณะนี้ นวัตกรรมประสบความสำเร็จและมีคุณภาพสูง เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการในภูมิภาคต่างๆ ในโอกาสนี้ วช.ได้บริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม “นวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก sPace” มอบให้แก่

Read more

เดินหน้ารุกแผน AI แห่งชาติ เผยผล 1 ปีการดำเนินงาน พร้อมปักธงโปรเจกต์ใหญ่ พัฒนาข้อมูล AI หนุนการแพทย์

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ที่สามารถทลายขีดจำกัดของมนุษย์ และพัฒนาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังเช่น ChatGPT และ Midjourney ที่ทำงานได้ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ทุกวันนี้ทั่วโลกไม่อาจปฏิเสธต่อการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมแทบทุกภาคส่วน เช่น ด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์ การศึกษา

Read more

A-MED Care Pharma แก้วิกฤติโรงพยาบาลแออัด
หนุน สภาเภสัชฯ-สปสช. ดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเจ็บป่วยเล็กน้อย รับยาที่ ‘ร้านยาคุณภาพ’

(วันที่ 16 สิงหาคม 2566) ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อาคารโยธีนำโดย ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์มบริการทางการแพทย์ดิจิทัล (Digital Healthcare Platform) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยทีมวิจัย A-MED สวทช. และ

Read more

แอปฯ “รู้ทัน” ชวนคนไทยรู้เท่าทัน “โรคไข้เลือดออก”

ไข้เลือดออก (Dengue fever) เป็นโรคระบาดประจำถิ่นของประเทศไทย รวมถึงประเทศในแถบร้อนชื้น มียุงลายเป็นพาหะของเชื้อ Dengue virus (DENV) พบการระบาดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝน และมีการระบาดหนักในทุก 2-5 ปี โดยในปี 2566 นี้เป็นปีที่ประเทศไทยส่อเค้าระบาดหนักอีกครั้ง ล่าสุดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

Read more

วช. มอบนวัตกรรม “เท้าเทียมไดนามิกเอสเพส sPace” ให้กับ รพ.สุราษฎร์ธานี เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก sPace คุณภาพสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ให้แก่

Read more

วช. จับมือ 2 หน่วยงาน ส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “sPace” คุณภาพสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ให้แก่

Read more

คลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลตำรวจ จัดอบรมตำรวจรุ่นใหม่ห่างไกลโรคเอดส์ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่คำแนะนำสู่บุคคลรอบข้างรวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค1 อ.เมือง จ.สระบุรี : คลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลตำรวจ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเอดส์ ประจำปี 2566 จากคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และการป้องกันโรคเอดส์รวมทั้งโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แก่ข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจและผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more