เนคเทค สวทช. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม หนุนเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ (NAVANURAK)

นวนุรักษ์ (NAVANURAK)  คือ แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ยังคงสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา           การผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับข้อมูลและเรื่องราวด้านวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย หากถ่ายทอดผ่านมุมมองและความคิดสร้างสรรค์โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้ว ก็จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจที่จะร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและซึมซับเอกลักษณ์ความเป็นไทยจึงเป็นที่มาของการจัดการประกวดเรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” ที่ดำเนินงานโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล โดยนำเสนอเรื่องราว

Read more

เพชรบูรณ์ นอภ.วังโป่งเปิดโครงการประเพณีบุญซำฮะ(ชำระ) สู้ภัยโควิด

ณ ศาลาการเปรียญวัดผดุงราษฏร์ ม. 1 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง ได้มาเป็นประธานในพิธีโครงการประเพณีบุญซำฮะ (ชำระ) สู้ภัยโควิด-19 ประจำปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ในมิติวัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน) โดยในภาคเช้าได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บุญซำฮะ

Read more

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำคลิปวีดิทัศน์ “สื่อธรรมะออนไลน์” ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา

ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 แพร่ระบาด ในสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ได้ระลึกถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาบูชา ปีพุทธศักราช 2564

Read more

วช. หนุน มทร. อีสาน ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานจากฟูเซลแอลกอฮอล์

     เพื่อจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การสหประชาชาติ (UN) มีแผนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใช้ฟอสซิล  กำหนดกรอบเบื้องต้นว่า ให้ธุรกิจการบินพาณิชย์ค่อยๆ ทยอยเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จากปัจจุบันที่ใช้อยู่ปีละ 82 ล้านตัน ให้เพิ่มขึ้นเป็น 128 ล้านตัน ภายในปี 2040 และเป็น

Read more

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯ เห็นชอบแนวทางรับมอบคืน“ทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้น”

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯ เห็นชอบแนวทางรับมอบคืน”ทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้น” เชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเดือนพ.ค.นี้ นำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างพ.ค.-ก.ค.นี้เผยอเมริกาส่งคืนโบราณวัตถุเพิ่มเติมอีก 13 รายการ มาถึงไทยพร้อมกับทับหลังทั้ง 2  รายการ รวมทั้งหมด 15 รายการ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)

Read more