“เอนก” ชื่นชมผลงานวิจัยชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธฯ

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักวิจัยที่บูทโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาชุดสีของกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อจัดทําชุดโครงสี ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะประยุกต์ และต้นแบบแพนโทน สําหรับการใช้งานด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เคหะสถานและสิ่งทอ” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more

เนคเทค สวทช. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม หนุนเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ (NAVANURAK)

นวนุรักษ์ (NAVANURAK)  คือ แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ยังคงสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา           การผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับข้อมูลและเรื่องราวด้านวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย หากถ่ายทอดผ่านมุมมองและความคิดสร้างสรรค์โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้ว ก็จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจที่จะร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและซึมซับเอกลักษณ์ความเป็นไทยจึงเป็นที่มาของการจัดการประกวดเรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” ที่ดำเนินงานโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล โดยนำเสนอเรื่องราว

Read more

เพชรบูรณ์ นอภ.วังโป่งเปิดโครงการประเพณีบุญซำฮะ(ชำระ) สู้ภัยโควิด

ณ ศาลาการเปรียญวัดผดุงราษฏร์ ม. 1 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง ได้มาเป็นประธานในพิธีโครงการประเพณีบุญซำฮะ (ชำระ) สู้ภัยโควิด-19 ประจำปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ในมิติวัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน) โดยในภาคเช้าได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บุญซำฮะ

Read more

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำคลิปวีดิทัศน์ “สื่อธรรมะออนไลน์” ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา

ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 แพร่ระบาด ในสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ได้ระลึกถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาบูชา ปีพุทธศักราช 2564

Read more

วช. หนุน มทร. อีสาน ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานจากฟูเซลแอลกอฮอล์

     เพื่อจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การสหประชาชาติ (UN) มีแผนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใช้ฟอสซิล  กำหนดกรอบเบื้องต้นว่า ให้ธุรกิจการบินพาณิชย์ค่อยๆ ทยอยเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จากปัจจุบันที่ใช้อยู่ปีละ 82 ล้านตัน ให้เพิ่มขึ้นเป็น 128 ล้านตัน ภายในปี 2040 และเป็น

Read more

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯ เห็นชอบแนวทางรับมอบคืน“ทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้น”

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯ เห็นชอบแนวทางรับมอบคืน”ทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้น” เชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเดือนพ.ค.นี้ นำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างพ.ค.-ก.ค.นี้เผยอเมริกาส่งคืนโบราณวัตถุเพิ่มเติมอีก 13 รายการ มาถึงไทยพร้อมกับทับหลังทั้ง 2  รายการ รวมทั้งหมด 15 รายการ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)

Read more