SMC เผยความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ 4.0 พร้อมเผยผลการสำรวจระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทยปี 2566 ในกิจกรรมเปิดบ้าน SMC Open house 2023

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่ EECi จังหวัดระยอง: ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC) ภายใต้เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และ- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic

Read more

นาโนเทค สวทช. เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น “ถ่านชีวภาพ”ทดแทนถ่านหิน ลดต้นตอ PM2.5 ตอบ BCG เพื่อความยั่งยืน

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีจำนวนมาก และยังหาทางใช้ประโยชน์ได้ไม่หมด กลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ นักวิจัยนาโนเทค สวทช. นำมาต่อยอดเป็น “ถ่านชีวภาพ (BioCoal)” เชื้อเพลิงชีวภาพ ทางเลือก-ทางรอดสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลและอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหิน ด้วยประสิทธิภาพเทียบเคียงถ่านหิน แต่หาได้ง่ายกว่า ที่สำคัญ ยังช่วยลดของเหลือใช้ทางการเกษตร ลดเลี่ยงการกำจัดทิ้งด้วยการเผาที่อาจก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 รวมถึงเป็นช่องทางสร้างงาน สร้างรายได้ ตอบโมเดลเศรษฐกิจ BCG

Read more

นาโนเทค สวทช. จับมือสมาคมนาโนฯ – VISTEC เปิดงาน NanoThailand 2023

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับงานประชุมวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยีระดับสากลอย่าง การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 (NanoThailand 2023) ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จัดขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด “Nanotechnology for Sustainable World”โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย

Read more

สทน.เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมสภาความร่วมมือทางด้านนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย พุ่งเป้านำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ในการจัดประชุมสภาความร่วมมือทางด้านนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย ( Forum for Nuclear Cooperation in Asia : FNCA

Read more

สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นำเข้าส้มโอฉายรังสีของไทยเป็นครั้งแรก สทน.พร้อมให้บริการฉายรังสีเต็มกำลังในฤดูกาลปี 2567 นี้

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมแถลงข่าว “ผลการดำเนินงานของโครงการศึกษาผลของการฉายรังสีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว มะม่วง มหาชนก และส้มโอ เพื่อการส่งออกประเทศสหรัฐอเมริกา” และ

Read more

สวทช. ผนึก สมาคมทีคอส (TCOS) ติดปีกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ด้วยแพลตฟอร์ม FoodSERP บริการแบบครบวงจร

(เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวง อว. : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

Read more

GISTDA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเปิดนิทรรศการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น “Opening Ceremony of 5th Year Anniversary of Thailand-Japan Space Collaboration Activities”เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอวกาศไทยผ่านเทคโนโลยีดาวเทียมระดับสากล

24 ตุลาคม 2566 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ The National Space Policy Secretariat (NSPS),

Read more

วช. จัดงานครบรอบ 64 ปี “ สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ตอกย้ำบทบาทหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โชว์ผลงานเด่นในรอบปี-เปิดเวทีเสวนาถกประเด็นสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม

วันนี้ ( 24 ตุลาคม 2566 ) : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานเนื่องในโอกาสสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 64 ปี “ 64 ปี วช.

Read more

สวทช. ติวเข้ม เยาวชนในชนบท รับทุนพัฒนาทักษะด้าน ‘สะเต็มและโค้ดดิ้ง’ เตรียมพร้อมสู่ ‘ยุวเกษตรกรอัจฉริยะ’ ในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ

(เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566): ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนการทำโครงงานให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านสะเต็มและโค้ดดิ้ง (STEM and Coding Skills) แก่เยาวชนในชนบท เพื่อก้าวสู่ยุวเกษตรกรอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

วว. ร่วมเปิดงาน  Fi  Asia  2023  ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร เครื่องดื่มเอเชีย

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  Fi  Asia  2023  (Food  Ingredients  Asia  2023  :  ฟู้ด  อินกรีเดียนท์ส  เอเชีย  2023) จัดโดย

Read more