อพท. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ เมือง Daegu – Jinju สาธารณรัฐเกาหลี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ เมือง Daegu และเมือง Jinju สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เพื่อร่วมขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ในปี 2568 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ

Read more

อพท.จับมือ UNDP และภาคีท้องถิ่นพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ผลักดันต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ UNDP และภาคีท้องถิ่นพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ผลักดันต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นำหลัก Universal Design พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ตอบรับกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล  นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า สำหรับความมือกับภาคีระดับสากลอย่าง United Nations

Read more

อบจ.และการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร นำนวัตกรรมโดรนแปรอักษร สร้างโอกาสใหม่และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ประชาชนนับหมื่นร่วมชมอย่างตื่นตาตื่นใจ ณ สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข บึงสีไฟ เมืองพิจิตร

ในช่วงค่ำวันที่ 16 มิถุนายน 2567 : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร การท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงบินโดรนแปรอักษรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก กฤษฎา

Read more

จังหวัดพิจิตรเดินหน้าการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม บ่มเพาะความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.นครสวรรค์-พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

Read more

อพท. ประสานขุมพลังหน่วยงานภาคีร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย (Thailand Creative Cities Network : TCCN 2024) มุ่งดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาเมืองสำหรับทศวรรษหน้าภายใต้บริบทเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (Thailand Creative Cities Network : TCCN 2024) ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

Read more

เปิดแล้วงานมหกรรม “จากพันธุกรรม สู่ความยั่งยืน”

วันที่ 5 เมษายน 2567 : พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม จากพันธุกรรม สู่ความยั่งยืน การจัดงานในครั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา

Read more

เชิญเที่ยวงาน “จากพันธุกรรมสู่ความยั่งยืน”5 – 7 เมษายน นี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

            พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงาน “จากพันธุกรรมสู่ความยั่งยืน”น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพระดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนเที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง พันธุกรรมไทยใต้น้ำ จากแหล่งอาหารธรรมชาติ สู่การพัฒนาสร้างรายได้

          พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เตรียมจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “พันธุกรรมไทยใต้น้ำ” ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี ชูประเด็นความหลากหลายและความมหัศจรรย์ของพันธุกรรมไทยทั้งพืชน้ำและสัตว์น้ำที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแหล่งน้ำไทย

Read more

GISTDA ยกระดับการใช้เทคโนโลยีดาวเทียม ทดสอบนักเตะไทย ระหว่างเกมส์นัดพิเศษเชียงรายยูไนเต็ดกับแดกู เอฟซี จากเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ส่งเสริมศักยภาพให้กับนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน การควบคุมสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา รวมถึงการวิเคราะห์ผลสถิติต่างๆรอบด้าน โดยมีการทดสอบอย่างเป็นทางการในเกมส์นัดพิเศษระหว่างเชียงราย ยูไนเต็ดกับแดกู เอฟซีจากเกาหลีใต้ ณ

Read more

ชวนเที่ยวพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยามค่ำคืน หนึ่งปีมีครั้งเดียว 15 – 17 ธันวาคมนี้

เตรียมตัวให้พร้อม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชวนเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum Festival 2023 ร่วมสาดแสงเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 48 แห่ง ภายใต้แนวคิด “Make your own night with Museum Experiences

Read more