พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี จัดกิจกรรม CSR ส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ และความสนุกในวิถีเกษตรสู่สังคม

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. มีภารกิจเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ รวมถึงหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องคู่สังคมไทยมากว่า 14 ปี  ในการนี้ พกฉ. ได้จัดกิจกรรม CSR ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต ปทุมธานี แก่เด็กๆและเจ้าหน้าที่

Read more

วช. หนุน สปร.นำนวัตกรรมมาใช้บริหารจัดการแผงขายสินค้า เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลภาคตะวันออกชายหาดบางแสนชลบุรี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ในการนำนวัตกรรมและแอปพลิเคชัน มาใช้ในการบริหารจัดการแผงขายสินค้าขยายพื้นที่ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดระเบียบพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก สร้างเสริมรายได้เพิ่มให้กับร้านค้าบริเวณชายหาด และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรม สนับสนุนการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสามารถขยายผลต่อยอดโมเดลนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

Read more

วช. เสริมทัพงานวิจัย มทส. พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะ ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีระบบจัดการขยะอย่างยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตระหนักถึงปัญหาขยะกองโตบนพื้นที่เกาะท่องเที่ยว เร่งช่วยผลักดันผลงานวิจัยการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะในพื้นที่เกาะท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยค้นพบเทคโนโลยี Mechanical and Biological Treatment (MBT) ที่สามารถลดปริมาณขยะให้ลดลงและยังเกิดผลพลอยได้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะและปุ๋ยอินทรีย์ เผยช่วยกันเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และภาครัฐต่อการใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยกัน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า

Read more

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดงานเทิดพระเกียรติฯ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ทรัพยากรไทย ในงานมหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ 1 – 3 เมษายนนี้

วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. : พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “ทรัพย์ดิน สินน้ำ” การจัดงานในครั้งนี้เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม พบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ

Read more

ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เที่ยวงานมหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ 1 – 3 เม.ย. นี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเตรียมจัดงานมหกรรม“ทรัพย์ดิน     สินน้ำ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม พร้อมด้วยหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ อิ่ม อร่อย

Read more

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “นวัตกรรมทำเอง” ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566 นี้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “นวัตกรรมทำเอง” ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566 เอาใจสายประดิษฐ์ ยกนวัตกรรมเกษตรที่สามารถทำได้เองตามวิถีคนยุคใหม่ จัดเต็มกับการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อป จุใจกับตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ราคามิตรภาพ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

Read more

วช. หนุน มรภ.สุรินทร์ ดัน “ถนนสายไหม” ชุมชนท่องเที่ยวผ้าไหมทอมือ บ้านสวาย จ.สุรินทร์ ยกระดับภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จโครงการวิจัยฯ ที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนวิจัย โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ วช.

Read more

วันนักประดิษฐ์สุดยิ่งใหญ่ วช. มอบรางวัล I-New Gen Award 2023 ผลงานเข้าประกวดพร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” และพิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในการประกวดเวที Thailand New Gen

Read more

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี ส่งมอบความสุขในเดือนแห่งความรัก ชวนเที่ยวงาน เกษตรไทยเท่ 4 – 5 กุมภาพันธ์

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรไทยเท่ ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 พบกับหลากหลายไอเดียการทำเกษตรสุดเท่ เรื่องราวความสุขจากการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะมาช่วยปรับสมดุลของชีวิตและครอบครัว ให้มีกิน มีใช้ และสามารถแบ่งปันไปยังบุคคลในสังคม จัดเต็มกับองค์ความรู้วิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม

Read more

เหล่าเมล็ดพันธุ์ตัวน้อยห้ามพลาด!! พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคมนี้

          พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่านจูงมือลูก จับมือหลาน เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช

Read more