วว. ขับเคลื่อนงานบริการ Total  Solutions  พัฒนาเศรษฐกิจไทยมั่นคงและยั่งยืน

ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาประเทศประสบผลสำเร็จ  มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีก็คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้า  ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม เพื่อนำมามาแก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม นำ

Read more

PTEC สวทช. โชว์ขุมพลังระบบนิเวศวิจัย ด้านการวิเคราะห์-ทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า EV ตามมาตรฐานสากล

(วันที่ 26 มิถุนายน 2566) ณ อาคารแชมเบอร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC สวทช. พร้อมด้วยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เปิดบ้านให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์พิเศษ ประเด็น EV ปลอดภัย

Read more

ENTEC/NSTDA, EGAT and Thai-Chinese Corporates joined hand organized “The Hand-Over Ceremony of 50 Electric Motorcycles to Motorcycle Taxi Riders” in Bangkruai, Nonthaburi, and Bangphlat Bangkok 

          On June 23, 2023, the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) by the National Energy Technology Center (ENTEC)

Read more

เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ร่วมจัดพิธีฉลองมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คัน ให้กับวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างสาธารณะ ในเขตพื้นที่บางกรวย นนทบุรี และบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) ได้จัดพิธีมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 50 คัน ให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุมิตรา

Read more

เปิดแล้ว “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2023”  ชมเครื่องจักรรุ่นใหม่กว่า 2,000 แบรนด์ พร้อมงาน “ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2023” ยกเครื่ององค์ความรู้ยานยนต์สมัยใหม่

เปิดแล้ว มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป (Manufacturing Expo) 2023”  พร้อมกับงาน “ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2023” อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ เชิญชวนนักอุตสาหการทุกแขนง เข้าชม 8 งานแสดงสินค้าเฉพาะทาง  และพื้นที่พาวิลเลี่ยนนานาชาติจาก 6 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ

Read more

ยานยนต์อัตโนมัติ กับความพร้อมของไทย ต้องก้าวไปด้วยกัน

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับโลกกำลังเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมมาเป็นการใช้พลังงานทดแทนที่มีคาร์บอนต่ำ ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์นอกจากกำลังมุ่งไปสู่ “ยานยนต์ไฟฟ้า” ที่จะมาแทนที่รถยนต์สันดาปแล้ว เป้าหมายของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตก็คือ การพัฒนา“ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ” (Autonomous Vehicle) ที่ใช้เทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติและเชื่อมต่อ หรือ CAV (Connected and Autonomous Vehicle Technologies) คือ เทคโนโลยียานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีคนควบคุม

Read more

9 องค์กรผนึกกำลัง สร้าง “แพล็ตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยน สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศ

(วันที่ 24 พฤษภาคม 2566) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด “การทดสอบภาคสนามจากผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาแพล็ตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.

Read more

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายรถบรรทุก ลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมหนุนผู้ประกอบการผลิตในประเทศ

“เอ็มเทค สวทช. วิจัยพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกที่มีความแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถผลิตขึ้นจากวัสดุที่หาได้ภายในประเทศและใช้กระบวนการผลิตที่ผู้ผลิตในประเทศทั่วไปทำได้ มีต้นทุนไม่สูงสามารถแข่งขันได้ พร้อมแนะแนวทางการออกแบบและผลิตให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ผลิตรถ ผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้นำเข้า และผู้ประกอบตัวถังรถบรรทุกในประเทศ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตรถบรรทุกในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ” (วันที่ 26 เมษายน 2566) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Read more

มจธ. ร่วมกับ TKC, พนัสแอสเซมบลีย์, เจ็นเซิฟ และ เน็กซ์ พอยท์ ลงนามความร่วมมือ วิจัย พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ รวมพลังดันอุตสาหกรรมรถไร้คนขับไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย (ที่ 5 จากซ้าย)  อธิการบดี ลงนามความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ นายพนัส วัฒนชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Read more

สวทช. ผนึก กรมการขนส่งทางราง และ สทร. หนุนการผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ทดแทน ยกระดับอุตสาหกรรมระบบราง

สวทช. -กรมราง-สทร. ผนึกกำลังยกระดับอุตสาหกรรมระบบราง ตั้งเป้าสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ทดแทนในระบบขนส่งทางราง เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (14 กุมภาพันธ์ 2566) : ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

Read more