เปิดตัว “SMC ACADEMY” พัฒนาทักษะ ความรู้ สู่การผลิตแบบดิจิทัล ตั้งเป้าสนับสนุนสถานประกอบการอุตสาหกรรมไทย 7,000 โรงงาน ในระยะเวลา 5 ปี

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center: SMC ภายใต้การสนับสนุนจาก EECi ARIPOLIS ในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวเข้าสู่ Industry 4.0  โดยการบริการของ SMC มีหลายด้าน เช่น การตรวจประเมินความพร้อมโรงงาน การให้คำปรึกษา การบริการ Testbed

Read more

กระทรวง อว. โดย ซินโครตรอน-มทร.อีสาน ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน “ภูชีวกะ”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) นำทีมนักวิทยาศาสตร์และอาจารย์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ ต.ตูม อ.ปักธงชัย หารืองานวิจัยต่อยอดให้แก่ วิสาหกิจชุมชน (วสช.) ภูชีวกะ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

Read more

วช. เปิดตัวระบบ NRIIS Project Tracking ติดตามสถานะขอทุนวิจัยแบบ Real Time

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเปิดตัวระบบ NRIIS Project Tracking ตามติดทุกความเคลื่อนไหว ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live โดยมี

Read more

อว.เผยภาพพื้นที่ กทม. คือ ภาพแรกจากดาวเทียม THEOS-2 พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบกรกฎาคมนี้

15 พฤษภาคม 2567 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดงาน “THEOS-2’s First Images หรือ ภาพแรกจากดาวเทียม THEOS-2” เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานในทุกมิติ

Read more

สวทช. สวก. มูลนิธิ SOS และพันธมิตร เปิดตัวธนาคารอาหารของประเทศไทย (Thailand’s Food Bank) สร้างต้นแบบการส่งต่ออาหารส่วนเกินสู่กลุ่มเปราะบาง มุ่งลดขยะอาหาร ลดการปล่อยก๊าซมีเทน และสร้างการเข้าถึงอาหารได้อย่างยั่งยืน

(15 พฤษภาคม 2567) ณ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มูลนิธิ SOS และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

Read more

ด่วน เอาใจอนาคตนักบิน รชค.มนพร สั่งเพิ่มที่นั่งอบรมพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) สนับสนุนการจัดโครงการแนะแนวสอบนักเรียน – นักบิน (Student Pilot 2024) และแนะแนวอาชีพด้านการบิน ฟรี โดย สบพ. ร่วมกับนายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Read more

สบพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับ ป.โท ป.ตรี ปวส. และเทียบเท่าอนุปริญญา ปี 2567

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ระดับเทียบเท่าอนุปริญญา และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบรับตรงอิสระ) ไม่ผ่านระบบ TCAS โดยหลักสูตรที่เปิดรับสมัครมีดังนี้1.หลักสูตรระดับปริญญาโท– หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน2.หลักสูตรระดับปริญญาตรี2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน 6

Read more

ศุภมาส เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ไทย – จีน ขยายความร่วมมืองานวิจัยสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ พร้อมเปิดศูนย์วิจัยจีน (CASS – NRCT CCS)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดศูนย์วิจัยจีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS – NRCT CCS) พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “50

Read more

จุดเริ่มต้นพายุสนามแม่เหล็กโลกที่รุนแรงระดับสูงสุด

ดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างจากโลกระยะทางกว่า 150 ล้านกิโลเมตร หรือ 1 AU แม้จะดูห่างไกล แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ส่งผลต่อสภาวะอวกาศ (Space weather) และกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ จากการที่ GISTDA ได้ติดตามบริเวณที่มีการปะทุ AR 3664 ของดวงอาทิตย์ที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นต่อเนื่อง หลายสำนักข่าวนานาชาติ ตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า “monster

Read more

เตรียมรับมือพายุสนามแม่เหล็กโลกระดับสูงสุด

ตั้งแต่ค่ำคืนวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 4 ทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทย มนุษย์กำลังเผชิญกับพายุสนามแม่เหล็กโลกที่กระทบโลกรุนแรงเป็นนับตั้งแต่มีการติดตามสภาพอวกาศ (space weather) โดยในอดีตเกิดขึ้นใน พ.ศ 2402 หรือ ค.ศ. 1859 ประมาณ 165 ปีก่อน คือการเกิดปรากฏการณ์

Read more