GISTDA เปิดสอนฟรี “พัฒนาดาวเทียมดวงเล็กและระบบภาคพื้นดิน” รับสมัคร 25 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ใครชอบแนวอวกาศ…ต้องไม่พลาด!!!

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกาศเชิญชวนผู้สนใจงานด้านอวกาศ สมัครเรียนฟรีในหลักสูตร “การพัฒนาดาวเทียมดวงเล็กและระบบภาคพื้นดิน” โดยผู้เรียนจะได้รับใบรับรอง (CERTIFICATE) อีกด้วย นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการด้านสร้างเสริมพันธมิตรและเครือข่ายองค์ความรู้ของ GISTDA กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าว

Read more

วช. ขานรับนโยบายเปิดประเทศ มอบ “โลจิสติส์ท่องเที่ยว มาตะ เมืองลุง” ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.พัทลุง

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ส่งมอบแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง” ผลงานจากการจัดการความรู้การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน แก่นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Cloud Meetings ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

Read more

นักวิจัย ม.รังสิต เจ๋ง! คิดค้นระบบคัดกรองโรคปอดอักเสบโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 64 จาก วช.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564 ให้กับระบบประมวลผลอัตโนมัติในการตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย

Read more

ทางเลือก ทางรอด ท่องเที่ยวไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นอกจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากแล้ว ยังเป็นความสงสัยที่ชวนหาคำตอบว่า เราจะก้าวผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างไร โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ และเป็นหนึ่งในหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจากปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดจัดทำเครื่องมือและกลไกการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของภาครัฐ โดยความร่วมมือของหน่วยงานในศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (คปก.ศบค.) เชื่อมโยงระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบของเว็บท่า (Web Portal) ในชื่อ “Entry

Read more

จันทบุรี ตราด ท่วมแล้วเฉียด 5 หมื่นไร่

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออก ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดจันทบุรี และตราด รวมทั้งสิ้น 47,610 ไร่ โดยที่จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่ที่อำเภอขลุง จำนวน 20,268 ไร่ ในขณะที่จังหวัดตราด ในอำเภอเขาสมิง ได้รับผลกระทบมากที่สุดเช่นกันอยู่ที่

Read more

สกสว. จับมือ สภาอุตสาหกรรมฯ ตั้งกองทุนนวัตกรรม ตั้งเป้า 2 พันล้าน ใน 3 ปี หนุนเอสเอ็มอีผ่านกลไก Matching Fund

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.)  หารือแนวทางการร่วมสนับสนุนทุนให้กับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งเป้า 3 ปี (ปีงบประมาณ 2565 – 2567) ลงทุนร่วมกัน 2,000 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

วว. ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก   เหล่าธรรมทัศน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา   หน้าพระบรมฉายาลักษณ์    พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  โอกาสนี้  ศ.

Read more

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo Skymed-2 ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo Skymed-2 ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และอำนาจเจริญ ประมาณ 178,642 ไร่

Read more

อว. จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

ถอดบทเรียนเหตุการณ์รื้อถอนอาคารถล่ม

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย และนักวิจัยโครงการลดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย วช.-สกสว. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 เกิดเหตุอาคารอพารต์เมนต์เก่า สูง 6 ชั้นย่านประชาชื่นถล่มลงมาระหว่างรื้อถอนอาคาร ทับคนงานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุอาคารถล่มขณะทำการรื้อถอนเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในอดีตเช่น เหตุการณ์ตึกสูง 8 ชั้นบริเวณซอยสุขุมวิท 87 เกิดถล่มลงมาระหว่างรื้อถอน

Read more