ศุภชัย’ เปิดตัว “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มาตรฐาน แบบสับเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก” หนุนอุตสาหกรรม EV ในประเทศ  

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 : นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานในพิธีเปิดตัว “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนได้ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก” ซึ่งจัดโดย สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ภายในงาน International Energy Storage

Read more

กระทรวง ศธ. และ อว. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตรด้านการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน เติมทักษะด้าน AI ควบคู่จริยธรรมการนำไปใช้ประโยชน์จาก AI

(วันที่ 4 กรกฎาคม 2567) ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ครบรอบหนึ่งทศวรรษ การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยสำหรับเยาวชน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร. หรือ NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 10 (TACs2024) เปิดเวทีนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ณ

Read more

สวทช. จัดเวทีรับฟังความเห็น ต่อการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินปักหมุดไทยจัดตั้ง Food Bank ระดับประเทศ เกิดขึ้นจริง ยั่งยืน และเหมาะสมกับบริบทไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็น (Public Hearing) ต่อแนวทางการบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน หรือ Food surplus ของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งธนาคารอาหารแห่งชาติของประเทศไทย

Read more

GISTDA เปิดวอลล์รูมน้ำท่วม เสริมทัพการบริหารจัดการน้ำด้วยข้อมูลจากดาวเทียม

ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ และโฆษก GISTDA เปิดเผยว่า กระทรวง อว. โดย GISTDA ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่ิอการติดตามและแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมหลายดวง อาทิ THEOS-2 , ไทยโชต , SENTINEL, LANDSAT, RADARSAT,

Read more

กระทรวง อว. โดยซินโครตรอนจับมือ ปตท.สผ.ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์ม DLC ตอบโจทย์อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ร่วมมือกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) นำเทคโนโลยีฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร (Diamond-Like Carbon) หรือฟิล์ม DLC

Read more

สบพ. มอบประกาศนียบัตร ฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) รุ่นที่ 39 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 : ดร.คงศักดิ์ ชมชุม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) รุ่นที่ 39 จัดโดยแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่

Read more

กระทรวง อว. – กระทรวงอุตฯ จับมือพัฒนายกระดับมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ดึงความเชี่ยวชาญ สวทช.- สมอ. วิเคราะห์ทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หนุนนโยบายรัฐบาล ดันไทยเป็น EV Hub ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.67 : น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม (อก.) และ น.ส.หวัง ซือ ซือ เลขานุการ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

Read more

เปิดเวที AI Thailand Hackathon 2024 – EP1 AI Cooking เฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนา แข่งปรุง Corpus ภาษาไทย สร้างนวัตกรรม AI พร้อมเสิร์ฟสู่การใช้งาน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 – เนคเทค สวทช. จัดกิจกรรมแข่งขัน AI Thailand Hackathon 2024 เปิดโอกาสให้เหล่านักพัฒนา, วิศวกร AI ได้มาประลองฝีมือ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ พัฒนา AI Model

Read more

ศุภมาส” ย้ำ สอวช. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากำลังคนคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (กอวช.) ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมชั้น

Read more