วช.ผนึก ม.ศิลปากร ส่งมอบงานวิจัย ผลักดัน จ.เพชรบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์

วันที่ 23 กันยายน 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมส่งมอบผลการดำเนินงานการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์ของจังหวัดเพชรบุรี และการเปิดนิทรรศการ “ผลการวิจัยชุมชนต้นแบบจังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Read more

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พร้อมรับนักท่องเที่ยวเข้าชม Wisdom Farm

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี พร้อมเปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm และ MADO Pavilion โดยคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

Read more

“นักวิจัยท่องเที่ยว” พบ รัฐมนตรี อว. ชู นโยบายท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรม ติดเทรนด์อันดับโลก

ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นำคณะนักวิจัยด้านการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวไทย บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและทุนวัฒนธรรม ให้เกิดความยั่งยืน” จากการสนับสนุนทุนวิจัยของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)

Read more

“คาร์บอนบาลานซ์ (Carbon Balance Scheme)”ท่องเที่ยวอย่างสมดุล ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

8 องค์กรพันธมิตร จาก 3 กระทรวง บูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ช่วยลดโลกร้อนกรุงเทพฯ  (10 กันยายน 2564) : นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

“พิพัฒน์” แจง “ภูเก็ต” เร่งยกระดับมาตรการคุมเข้มสกัดโควิด 19 เผยนักท่องเที่ยว “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” สะสม 35 วันแรกทะลุ 1.6 หมื่นคน

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” แจง “จังหวัดภูเก็ต” ยกระดับมาตรการคุมเข้มสกัดการระบาดของโควิด-19 หวังกดยอดผู้ติดเชื้อภายในภูเก็ตให้ลดลงต่อเนื่อง ด้านโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” สถิตินักท่องเที่ยวสะสม 35 วันนับตั้งแต่เปิดโครงการ ฯ ทะลุ 1.6 หมื่นคน หนุนยอดจองโรงแรมในภูเก็ตช่วงไตรมาส 3 เฉียด 3.3 แสนคืน            

Read more

วช. เปิดตัว แอปฯ“Go Samut Songkhram”เทคโนโลยีท่องเที่ยวเมืองรอง เชิงสร้างสรรค์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนโครงการพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง “สมุทรสงคราม” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พัฒนาแอปพลิเคชันและสื่อ อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ลดความแออัดในเมือง เจาะกลุ่มชุมชนขนาดเล็ก หวังช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอบโจทย์นโยบายประเทศด้านการท่องเที่ยวเมืองรองเชิงสร้างสรรค์ ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย

Read more

สอวช. – Thai SCP ระดมสมอง ถกปัญหา อุปสรรค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการท่องเที่ยวและบริการ ผู้ประกอบการ – นักวิชาการเสนอแก้ระบบจัดการขยะ คิดออกแบบหมุนเวียนอย่างครบวงจร เสนอภาครัฐสร้างแรงจูงใจ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ Thai SCP Network จัดกิจกรรมระดมสมองผ่านระบบการประชุมออนไลน์ต่อเนื่อง ภายใต้โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนภาคส่วนของไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน CE Innovation Policy Forum ครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้เป็นเป็นการวิเคราะห์ของกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่

Read more

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยันเป้ารายได้รวมท่องเที่ยวปี 64 ททท.กางแผนครึ่งปีหลังหวังดันยอดแตะ 8.5 แสนล้านบาท

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ยันคงเป้ารายได้ท่องเที่ยวปี 2564 ที่ 8.5 แสนล้านบาทฝ่ามรสุมโควิด-19 ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนไทย 3-4 ล้านคน สร้างรายได้ 3 แสนล้านบาท ส่วนตลาดไทยเที่ยวไทยตั้งเป้าที่ 90-100 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 5.แสนล้านบาท ด้าน “ททท.” กาง

Read more

สกสว. ร่วมกับ บพข. จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวฯ หนุนงานวิจัยฟื้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หนุนงานวิจัยฟื้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันนี้ (15 กรกฏาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างกลไกการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างเป็นระบบบนฐานงานวิจัยอย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุคโควิด-19 รวม 3 ผลงานวิจัยประกอบด้วย

Read more

นายกรัฐมนตรีประกาศเดินหน้าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใน 7 ปี (พ.ศ. 2564-2570)

12 กรกฎาคม 2564 – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ครั้งที่ 2/2564 นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy:

Read more