เนคเทค สวทช. จัดกิจกรรม Workshop eHPC2024 ในเวที APAN ครั้งที่ 57 เสริมแกร่งชุมชนนักวิจัย HPC และนักวิจัยเชิงคำนวณ ยกระดับโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

(เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567) : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ชาติ (เนคเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม“Workshop eHPC : e-Science and High Performance Computing(eHPC2024) ในการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APAN ครั้งที่

Read more

🔴 บ่ายนี้ กทม. แดงทะลุ 47 เขต เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ ส่วนภาพรวมประเทศสถานการณ์ยังทรงตัว ค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน 42 จังหวัด โซนภาคกลางครองพื้นที่สีแดง 6 จังหวัด

🛰️ กระทรวง อว. โดย GISTDA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กรมควบคุมมลพิษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31

Read more

GISTDA ยกระดับการใช้เทคโนโลยีดาวเทียม ทดสอบนักเตะไทย ระหว่างเกมส์นัดพิเศษเชียงรายยูไนเต็ดกับแดกู เอฟซี จากเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ส่งเสริมศักยภาพให้กับนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน การควบคุมสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา รวมถึงการวิเคราะห์ผลสถิติต่างๆรอบด้าน โดยมีการทดสอบอย่างเป็นทางการในเกมส์นัดพิเศษระหว่างเชียงราย ยูไนเต็ดกับแดกู เอฟซีจากเกาหลีใต้ ณ

Read more

ศุภมาส ผลักดันเศรษฐกิจ AI จ่อเสนอตั้งคณะกรรมการ AI แห่งชาติชุดใหม่

(เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ที่กำลังกระทบทุกคน ทุกประเทศ เพราะถูกใช้ในแทบทุกอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชีพ

Read more

ไบโอเทค พร้อมพันธมิตร รุกพื้นที่ทุเรียนเมืองจันท์ นำชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืชและแมลงธรรมชาติ หนุนสู่ระบบเกษตรปลอดภัย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) จังหวัดชลบุรี และศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในสวนทุเรียนด้วยชีวภัณฑ์” ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบโอน จังหวัดจันทบุรี และทางออนไลน์ เมื่อเร็ว

Read more

PM2.5 เช้านี้ กทม.ทะลุแดง 28 เขต 🔴

🛰️ กระทรวง อว. โดย GISTDA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กรมควบคุมมลพิษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 20

Read more

บพท. ลงนามความร่วมมือ ม.กว่างซีแก้จนข้ามชาติ เปิดประตูเชื่อมโยงความรู้แก้จนไทยสู่เพื่อนบ้าน

บพท. บรรลุการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนกับมหาวิทยาลัยกว่างซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดประตูเชื่อมโยงองค์ความรู้แก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จแม่นยำของประชาคมนักวิจัยไทย สู่ความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาความยากจนกับประเทศเพื่อนบ้าน นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ประธานกรรมการบริหาร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ระหว่าง บพท. กับ มหาวิทยาลัยกว่างซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ

Read more

SCGC – ซินโครตรอนเดินหน้าร่วมพัฒนาเคมีภัณฑ์ ลดคาร์บอน ลดพลาสติก

เอสซีจีเคมิคอลส์ จับมือ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ หลังประสบความสำเร็จในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากความร่วมมือตลอด 5 ปีที่ผ่านมา พร้อมทำสัญญาบริการวิจัยระหว่างสถาบันฯ และไทยโพลิเอททิลีน เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางด้านโพลิเมอร์และเคมีภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ด้านการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการใช้งานในอุตสาหกรรมในอนาคต นครราชสีมา –

Read more

วช. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดงานฟอรั่มไม้มีค่า “สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว: Enchanting Green Community” ผสานพลังความร่วมมือเพื่อสนับสนุน “ไม้มีค่า” ให้เกิดการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของไทย

วันที่ 16 มกราคม 2567 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานฟอรั่มไม้มีค่า “สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว: Enchanting Green Community” เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานโครงการชุมชนไม้มีค่าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.วิภารัตน์

Read more

รัฐบาลเดินหน้า ประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประธานกรรมการได้มอบหมาย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

Read more