เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. เปิดรับสมัครแล้ว “PADTHAI Batch #9”

เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา และหอการค้าจังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #9 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง พร้อมโอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนทางธุรกิจและบริการ One-Stop Service จาก FoodInnopolis และเครือข่าย อีกทั้งยังได้เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ FoodInnopolis และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ของ FI Accelerator เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 22 เม.ย. 65 และประกาศผลวันที่ 24 เม.ย. 65 ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/BuMBqzqzMhQxw3P3A สอบถามเพิ่มเติมช่องทางเฟซบุ๊ก Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis โทรศัพท์ 091-7135433 (กรองจิตร สมใส)

Leave a Reply

Your email address will not be published.