สทป. ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภค เพื่อนำไปบริจาค ให้แก่ผู้ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 สทป. ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภค เพื่อนำไปบริจาค ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร

สทป. จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภค เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณชุมชนรอบวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร โดยมี พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. พร้อมด้วยที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร สทป. เป็นผู้แทน สทป. ส่งมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค

สทป. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชน สร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.