อว. ชูความก้าวหน้าการพัฒนากิจการอวกาศ ดันประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IAC2025

ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน Internatioal Astronautical Congress หรือ IAC เดินทางมาประเทศไทย เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน IAC ในปี 2025

อว. โดย GISTDA ได้นำเสนอบทบาทและความก้าวหน้าของการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทยในมิติต่างๆ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศ การพัฒนาระบบ ecosystem ที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านอวกาศ โดยเฉพาะการประยุกต์ใ้ช้ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการพัฒนากำลังคนทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น นอกจากนี้ ทีมงานยังได้พาผู้แทนคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม SKP หรือ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และร่วมชมการทดสอบระบบดาวเทียมของดาวเทียม THEOS-2A พร้อมพูดคุยกับทีมวิศวกรดาวเทียมชาวไทยเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการทดสอบดาวเทียมฯ และการออกแบบพัฒนาระบบกล้องถ่ายภาพและเซ็นเซอร์ของดาวเทียม THEOS-2A ซึ่งผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฯ ได้เอ่ยปากชื่นชมในความสามารถและความสำเร็จของคนไทยด้วย เมื่อทราบว่าระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19

ทั้งนี้ IAC เป็นการรวมกลุ่มครั้งที่ใหญ่ที่สุดของหน่วยงานด้านกิจการอวกาศทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก โดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานฯ จะมาร่วมประชุมกันปีละครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 6,000 คน จากทั่วทุกมุมโลก และหากประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในปี 2025 จะถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทั่วโลกจะได้รู้จักประเทศไทยในมุมของประเทศที่มีการพัฒนาด้านกิจการอวกาศมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประกาศผลเจ้าภาพ IAC 2025 จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ ณ ประเทศฝรั่งเศส

Leave a Reply

Your email address will not be published.