สวทช. ยกระดับความเข้าใจและอัพเดทความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎหมาย PDPA ใน 1 เดือนแรก พร้อมเวทีเสวนาถึงผลกระทบที่ภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมจัดงานสัมมนาหัวข้อ “PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน” เพื่ออัพเดทความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎหมายใน 1 เดือนแรก และแนวทางการสร้างความเข้าใจให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชน รวมไปถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต พร้อมจัดเวทีเสวนาเพื่อตอบคำถามและสร้างความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจและประชาชน ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา

จากงานสัมมนาดังกล่าว ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 ท่าน และภายในในงานได้รับเกียรติจาก ดร. ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. เป็นประธานเปิดงาน และได้แนะนำบริการพื้นที่ใหม่ของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย อย่าง ARI Co-InnoSpace ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาทดลองใช้บริการพื้นที่ อีกทั้งรับบริการการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสู่พาร์ทเนอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งยัง ได้รับเกียรติจาก ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มาอัพเดทความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎหมาย PDPA ใน 1 เดือนแรก และแนวทางการสร้างความเข้าใจให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชน รวมไปถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ในงานมีเวทีเสวนาระหว่างตัวแทนจากภาครัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย โดย พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผบก. กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ อ.ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ที่มาให้ความกระจ่างในแนวทางปฏิบัติเรื่อง PDPA ว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงหรือไม่จริงเกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย PDPA และข้อผ่อนปรน และฝั่งตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน โดย คุณยศกร ฟอลเล็ต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด และคุณนิวัฒน์ กัณวเศรษฐ์ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด มาร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติ ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยมี ดร.จริญญา จันทร์ปาน บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

สำหรับท่านที่สนใจในบริการทางด้านการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาผู้ประกอบการ บริการพื้นที่ หรือกิจกรรมต่างๆ ของทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage: Software Park Thailand เว็บไซต์ swpark.or.th หรือ โทร. 02-583-9992 02-564-7000

Leave a Reply

Your email address will not be published.