สอวช. ร่วมแสดงนิทรรศการ Eco Playground ในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 65

นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Art – Science – Innovation for Sustainable Society)” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2022 ให้กับคณะครูและนักเรียน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ เวทีกลาง อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานในปีนี้จัดในรูปแบบ On-Site Event สอวช. ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในบูธที่มีชื่อว่า “Eco Playground” นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่อย่าง BCG Economy ที่ทุกคนล้วนมีส่วนช่วยในการผลักดัน ทั้งการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเรียนรู้เกี่ยวกับการ Upcycling ที่ สอวช. ได้ยกขบวนความสนุกแฝงความรู้มาให้ได้ประลองฝีมือผ่านเกม “ขยะแปลงร่าง (The Upcycling Trash)” เกมแข่งขันไหวพริบและแฝงความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าจากขยะหรือวัสดุเหลือใช้โดยกระบวนการ Upcycling เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ามากกว่าเดิม พร้อมมีโซนกิจกรรมเทคโนโลยี AR ที่ให้น้องๆ ได้เห็นภาพของการเพิ่มมูลค่าจากขยะหรือสิ่งของเหลือใช้ผ่านการสแกนภาพวัสดุ ไปจนถึงการแสดงผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่มาจากการ Upcycling เช่น กระดาษนามบัตรจากฟางข้าว กล่องข้าวจากฟางข้าวสาลี สมุดที่พิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง (Soy Ink) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโซนความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหลัก 7R (Reduce, Reuse, Refill, Return, Repair, Replace, Recycle) และการเล่นเกม ตอบคำถามชิงของรางวัลภายใต้แนวคิด Circular Economy อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม นอกจากบูธ สอวช. แล้ว ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้เนรมิตโลกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาให้กับเยาวชน และประชาชนไทยได้รับชมกันอย่างจุใจ ซึ่งเป็นงานที่จะเนรมิตแรงบันดาลใจของเด็ก ๆ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างอลังการ พร้อมรับชมการถ่ายทอดนิทรรศการ และกิจกรรมตลอดวัน ในรูปแบบ Online Event บนช่องทางออนไลน์ อาทิ Facebook, YouTube และ Web Platform ในชื่อ NSTFair และพบกับการ LIVE สด แนะนำนิทรรศการภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการแก้วเปลี่ยนโลก (Through the Looking Glass), นิทรรศการนวัตกรรมวันรุ่ง (Tomorrow Land), นิทรรศการลอดช่อง ส่องถ้ำ (Cave and Karst) และนิทรรศการวิทย์ คิด เพื่อ คุณ (Basic Science for All Exhibition) เป็นต้น

โดยผู้สนใจสามารถมาร่วมสนุกและเรียนรู้ได้ที่บูธ สอวช. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตรงข้ามกับนิทรรศการนวัตกรรมวันรุ่ง (Tomorrow Land) หรือสามารถดูรายละเอียดภาพรวมของงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 เพิ่มเติมได้ที่ http://thailandnstfair.com/index.php/home/

Leave a Reply

Your email address will not be published.