GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล พบน้ำท่วมขังจำนวน 237,162 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัด #นครราชสีมา #บุรีรัมย์ #สุรินทร์ #ศรีสะเกษ #อุบลราชธานี #อำนาจเจริญ #ยโสธร #ร้อยเอ็ด #มหาสารคาม #ขอนแก่น ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1.3 แสนไร่

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.