สทป. ร่วมจัดนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense and Security 2022)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมจัดนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense and Security 2022) ซึ่งเป็นงานแสดงยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยของบริษัทชั้นนำทั่วโลกกว่า 500 บริษัท จาก 45 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานด้านความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติ ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมี พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ให้การต้อนรับ และได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอผลงานการวิจัยและพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ดำเนินการ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นำผลงานวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Defense and Security 2022 ดังนี้
 1. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะ (Public safety and security system project)
 2. การประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อจำลองภารกิจการช่วยเหลือทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 1. ต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล
 2. โครงการวิจัยและพัฒนารถสะพานเครื่องหนุนมั่น
 3. การวิจัยและพัฒนาต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์
 4. จรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-2
 5. อาวุธปืนเล็กรุ่น DTI7
 6. บริการตรวจและทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจตามมาตรฐาน มอก.17020-2556
 7. หุ่นยนต์ยุทธวิธี
 8. ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (D-Eyes02)
 9. ระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งขนาดเล็ก (Multi-rotor UAS DP-21A)
 10. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตามสถานการณ์ รุ่น DP-22
 11. ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง(MALE UAS DP-20)
 12. ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลางติดตั้งระบบอาวุธ (DP-20/A)
 13. ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ (DTI-UTC)
 14. ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ DP-23
 15. หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (D-EMPIR)
 16. หุ่นยนต์ตรวจการณ์ขนาดพกพา (NOONAR) 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense and Security 2022) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนและผลักดันนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในการตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอันดับที่ 11 (S-Curve 11) ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.