วว./มก. จัดบรรยายพิเศษออนไลน์ ฟรี!  เรื่อง “เทคนิคการผลิตและการจัดการสวนน้อยหน่า” 

 กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย สถานีวิจัยลำตะคอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดบรรยายพิเศษออนไลน์ เสริมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกร ฟรี!   เรื่อง  “ เทคนิคการผลิตและการจัดการสวนน้อยหน่า”   โดยได้รับเกียรติจาก  คุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด   นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ  สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ในวันศุกร์ที่  16  กันยายน 2565   เวลา  09.30 – 12.00 น.  ผ่านโปรแกรม  ZOOM   

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมลงทะเบียนได้ที่   https://forms.gle/3ZwGidFrN753C2ff9

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98728681111

Meeting ID : 987 2868 1111

Passcode : 811840

Leave a Reply

Your email address will not be published.