พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดงาน “ในความทรงจำนิรันดร์” น้อมรำลึกในหลวง ร.9  

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดงานนิทรรศการหมุนเวียนในความทรงจำนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ทาง Online Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และ Onsite ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ครบรอบ 6 ปี ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณพระองค์ยังปรากฏท่วมท้นเหนือเกล้า เรื่องราวความดีงามของพระองค์ยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำและประทับอยู่ในดวงใจชาวไทยนิรันดร์ การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียนในความทรงจำนิรันดร์ในครั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร และความสำคัญของเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย ผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการที่เป็นองค์ความรู้เชิงประจักษ์จากเครือข่ายผู้มีประสบการณ์ตรง ให้ประชาชนผู้มาร่วมงานได้เรียนรู้ ทดลอง ฝึกปฏิบัติและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง”

โดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการพิเศษ “ในหลวงในความทรงจำนิรันดร์” นิทรรศการที่ถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านความทรงจำของพระบรมวงศานุวงศ์และพสกนิกรชาวไทยนิทรรศการจากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มาในหัวข้อ “จากคำสอนพ่อ…สู่งานของฉัน” โดยน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 ความตอนหนึ่งที่ว่า “…เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป…” เป็นแนวคิดในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ผ่าน 8 ฐานการเรียนรู้

ทางด้านขององค์ความรู้ด้านการเกษตรภายในงานยังจัดเต็มการอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจัดหนักจัดเต็มตลอด 4 วัน กว่า 16 หลักสูตร จากวิทยากรมากความสามารถ และประสบการณ์ตรงจากการทำเกษตรพอเพียงมาถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ทาง Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น หลักสูตรเกษตรรุ่นใหม่ สไตล์ ปา ไชยปัญหา หลักสูตรปุ๋ยด่วน ทันใช้ หลักสูตรขยะอิเล็กทรอนิกส์ สร้างอาชีพ หลักสูตรศาสตร์เกษตรของแผ่นดิน เป็นต้น

ด้านนางสาวสำเภาว์  งามเชย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา กล่าวเชิญชวนเพิ่มเติมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัด ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดแห่งมิตรภาพและการแบ่งปัน กว่า 200 ร้านค้า ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการรวมใจของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และทรงสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยเสมอมา ซึ่งจะมีการจัดงานไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. รับชมผ่านทาง Online Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และ Onsite ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.