วว. ร่วมพิธีเปิดงาน CPHI Asia  2022 พร้อมโชว์ผลงานวิจัยบริการทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์

นายสายันต์  ตันพานิช   ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว. )  และอดีตรองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางศิรินันท์  ทับทิมเทศ  ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. นางสุภาพร จิรไกรโกศล  ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. พร้อมด้วยคณะนักวิจัย  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน CPHI Asia  2022 งานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ครบวงจร เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการจัดประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  โดยมี  นายอนุทิน  ชาญวีรกูล   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ซึ่ง อินฟอร์มา  มาร์เก็ตส์  (ประเทศไทย)  ร่วมกับ  วว.  สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน  กลุ่มอุตสาหกรรมยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 ณ  Hall 8-9  เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยาไทยให้ก้าวทันต่อโอกาสและความท้าทายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ให้เข้าถึงส่วนประกอบยาใหม่ๆ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยาของไทย ซึ่งปัจจุบันต้องพึ่งพาการนำเข้าสารออกฤทธิ์ (Active pharmaceutical ingredients, APIs) จากต่างประเทศ สำหรับนำมาผลิตยาในขั้นปลายกว่า 90 %  โอกาสนี้ วว. นำนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ กัญชา สมุนไพร บรรจุภัณฑ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและการสัมมนาในงาน CPHI Asia  2022 ณ บูธ E17

Leave a Reply

Your email address will not be published.