วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีจัดการขยะชุมชน

ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) นายทรงเกียรติ รอดแดง นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) พร้อมคณะวิจัย และผู้บริหาร อบต.ตาลเดี่ยว ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน กระบวนการทำงานการจัดการขยะเพื่อขยายผลการปรับใช้เทคโนโลยีจากตาลเดี่ยวโมเดล สู่การขับเคลื่อนเพื่อจัดทำระบบ MRF

ในโอกาสที่คณะศึกษาดูงานจากกรุงเทพมหานคร นำโดย นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และผู้แทนจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เพื่อหาแนวทางนำเทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมของ วว. มาปรับใช้งานกับกรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published.