นักเรียนทุนปริญญาโทของ GISTDA ได้รับรางวัล SIRIUS award

เฟสบุ๊กสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ของวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เผยว่า นางสาวนภสร จงจิตตานนท์ นักเรียนทุนปริญญาโทของ GISTDA ภายใต้โครงการ THEOS-2 สำเร็จการศึกษาจาก Toulouse Business School สาขา Aerospace Management ประเทศฝรั่งเศส และได้รับรางวัล SIRIUS award สำหรับวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ Contribution of In-Orbit Servicing on Space Sustainability รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่งานวิจัยระดับปริญญาโททางด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และการจัดการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอวกาศ

นางสาวนภสร กล่าวว่า “ปัจจุบันตนเองกำลังทำงานที่ GISTDA ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารกิจการระหว่างประเทศ ภายใต้สำนักสร้างเสริมพันธมิตร ซึ่งตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ตนได้พยายามเรียนรู้และค้นคว้าสิ่งต่างๆ รวมทั้งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยที่ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมีประโยชน์และมีความสำคัญมากๆ เพราะจะมีส่วนช่วยส่งเสริมภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของไทย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถผ่านเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการวางแผนการใช้ประโยชน์จากอวกาศอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป”

ทั้งนี้ SIRIUS หรือ Space Institute for Research on Innovative Uses of Satellites เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยระหว่างประเทศครอบคลุมประเด็นด้านการกำกับดูแล สถาบัน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ ที่เกี่ยวกับการใช้งานดาวเทียมอย่างแพร่หลาย รวมถึงการแข่งขันที่มากขึ้นในการดำเนินภารกิจอวกาศและความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในเชิงพาณิชย์ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Airbus Defence and Space บริษัท Thales Alenia Space และ Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)

Leave a Reply

Your email address will not be published.