กระทรวง อว. เนรมิตรกิจกรรม BCG ในงานวันเด็ก 2566 ณ ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นตัวแทนนำกิจกรรม BCG มาจัดแสดงภายในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ณ ทำเนียบรัฐบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published.