GISTDA เปิดบ้านต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย โอกาสร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งนวัตกรรมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 : ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายออลีวีเย แบ็ชต์ (H.E. Mr. Olivier Becht) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส กำกับดูแลด้านการค้าต่างประเทศ พร้อมด้วยนายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ถือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระปีแห่งนวัตกรรมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (2023) และความสัมพันธ์อันดีในความร่วมมือด้านอวกาศของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนากำลังคนด้านอวกาศของไทย และระบบดาวเทียมสำรวจโลก (ไทยโชตและTHEOS-2) ในการนี้ ผู้อำนวยการ GISTDA ได้นำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปฯ และคณะ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการดาวเทียม THEOS-2A ภายในศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (Satellite Assembly Integration and Test, National AIT Center) พร้อมฟังการบรรยายนวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับใช้รังสรรค์นโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง (Actionable Intelligence Policy Platform หรือ AIP) รวมไปถึงได้เข้าเยี่ยมชม ห้องควบคุมและปฏิบัติการดาวเทียม ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology Research Center) (Satellite Operation Center) ที่ใช้รองรับสำหรับการควบคุมดาวเทียม THEOS-2 ซึ่งจะมีกำหนดการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรภายในปีนี้

ต่อมา ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ทั้งสองคณะฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ปีแห่งนวัตกรรมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส” (2023 France-Thailand Year of Innovation) ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร พิธีเปิดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอวกาศ ก่อนที่จะมีการนำส่งดาวเทียม THEOS-2 ของไทยขึ้นสู่วงโคจร ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.โกลดี แอเญอเร (Dr. Claudie Haigneré) และพลเอก ฌ็อง-ปีแยร์ แอเญอเร (General Jean-Pierre Haigneré) สองนักบินอวกาศชาวฝรั่งเศส และนายออลีวีเย ดาแก (Olivier d’Agay) ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของฝรั่งเศสมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงโดรน การออกบูธจากหน่วยงานต่างๆ การชมภาพยนตร์การเดินทางในอวกาศของตอมา แป็สแก (Thomas Pesquet) นักบินอวกาศชาวฝรั่งเศสด้วยแว่นเสมือนจริง (Virtual Reality Headset) โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระปีแห่งนวัตกรรมไทย-ฝรั่งเศส ที่จัดขึ้นโดย สอท. ฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยกับหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลสำเร็จของความร่วมมือด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ตลอดทั้งปี 2566 โดยงานนี้ GISTDA ได้ร่วมจัดนิทรรศการดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2 และ THEOS-2A เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ที่ประสบความสำเร็จให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.