ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

📣พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ขอเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรม“ทรัพย์ดิน สินน้ำ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม พร้อมด้วยหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ อิ่ม อร่อย ชม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์จากร้านค้าเครือข่ายและภาคีความร่วมมือจากทั่วประเทศ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี
รับชม คลิก https://youtu.be/ZJqmgx4uufw

📲สอบถามโทร 087-3597171 หรือ 091-5422945

Leave a Reply

Your email address will not be published.