NSM จัดการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ

24 เมษายน 2566 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ “ธัญพืช ของขวัญจากธรรมชาติ” เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.