3 – 4 มิถุนายน รวมพลเกษตรกรตัวอาร์ต พบกับศิลปะในวิถีเกษตร DIY วัสดุเหลือใช้มาตกแต่งสวน พร้อมเคล็ดลับการเกษตรต้อนรับหน้าฝน

3 – 4 มิถุนายน รวมพลเกษตรกรตัวอาร์ต พบกับศิลปะในวิถีเกษตร DIY วัสดุเหลือใช้มาตกแต่งสวน พร้อมเคล็ดลับการเกษตรต้อนรับหน้าฝน
ชม ช้อป จุใจ เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ จากเกษตรกรตัวจริง นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ

เที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงศิลป์เกษตร วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี

📲สอบถามเพิ่มเติมโทร 087-3597171

Leave a Reply

Your email address will not be published.