วว. ภาคภูมิใจผลงานวิจัยได้รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร /เวชสำอางจากสารเพปไทด์สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก & เข็มขัดเคลือบยางพาราสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ(Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประกวดเวทีนานาชาติ พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยก้าวไกลระดับโลก” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวรายงานผลสำเร็จการส่งเสริมและพัฒนานักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยในเวทีระดับนานาชาติ กว่า 261 ผลงานใน 5 เวที จาก 5 ประเทศ ได้แก่ สมาพันธรัฐสวิส สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงนำนวัตกรรมไทยสู่เวทีนานาชาติ

โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) นางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.เจต พานิชภักดี นักวิจัยอาวุโส ศนว. และนางสาวสารัตน์ นุชพงษ์ นักวิจัย ศนว. ร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่ผลงานวิจัยพัฒนาของ วว. ได้รับรางวัลจาก 2 เวทีนานาชาติ ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก ได้รับรางวัลชนะเลิศ SILVER MEDAL และ BRONZE MEDAL ในเวทีสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ครั้งที่ 48 “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”
2) ผลงานเข็มขัดเคลือบยางพาราสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ Gold Medal Award , JIPA Award for Best Invention in Green Technology และ WIIPA Special Award ในเวทีสิ่งประดิษฐ์ 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ในการนี้ คณะผู้บริหาร บุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ

อนึ่ง วว. ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ ดังนี้
1) งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2566 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดันจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากรำข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์เจลรักษาสิวจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) วว. เข้าร่วมประกวดและจัดแสดง ซึ่งผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงและถือเป็นนวัตกรรมใหม่ สามารถนำไปใช้ได้กับทุกกลุ่มช่วงอายุ โดย วว. จดสิทธิบัตรในขั้นตอนของกระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์เรียบร้อยแล้ว และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์ให้แก่ บริษัท โอดี สไตล์ จำกัด นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำรำข้าวไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจเสริมอาหารใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายและมีสรรพคุณไม่แพ้สารที่นำเข้าจากต่างประเทศ
2) งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ITEX 2023 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 ได้แก่ ผลงานเข็มขัดเคลือบยางพาราสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Natural Rubber Coating- Patient Transfer Belt) เข้าร่วมประกวดและจัดแสดง วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) วว. เป็นอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่ช่วยพยุง เพิ่มความปลอดภัย ในการฝึกยืน ฝึกเดิน และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยนำคุณสมบัติพิเศษของยางพารามาเคลือบบนเข็มขัด ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ช่วยให้กระชับ ไม่เลื่อนหลุดออกจากเอว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัสดุจากธรรมชาติ

สนใจรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จาก วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 E-mail : tistr@tistr.or.th หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published.