เปิดตัวรถบัส EV ขับเคลื่อนอัตโนมัติ บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  : คุณศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีเปิดตัวรถบัสไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ ระดับ 3 ภายใต้ “โครงการสร้างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตโบราณสถาน” โดยได้รับสนับสนุนทุนวิจัยโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส.  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง ศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนารถบัสไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ 5G ร่วมกับ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  โดยจะทำการทดลองเดินรถให้บริการนักท่องเที่ยวฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 ก.ค.นี้  (ทุกวันศุกร์ – อังคาร เวลา 09.00-17.00 น.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.