วว. เชิญชวนร่วมอบรมออนไลน์ “เพาะเห็ดไว้ทานในครัวเรือน” ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพแข็งแรง

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี!  หลักสูตร  “เพาะเห็ดไว้ทานในครัวเรือน”  เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย  ทำให้สุขภาพแข็งแรง  โดยการถ่ายทอดความรู้จาก  ดร.สาวิตรี  ปราโมช  ณ  อยุธยา  และ นายธนภัทร  เติมอารมย์ นักวิจัย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมกรรมเกษตรสร้างสรรค์  วว.   ในวันที่  20  สิงหาคม  2564  เวลา  09.00-12.00 น. ผ่าน  Facebook  Live  “ วว. เพื่อชุมชน ” 

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด จำนวน   2  หลักสูตร ดังนี้ 1.การเพาะเห็ดฟาง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในครัวเรือน  อาทิ  ต้นกล้วย  ฟางข้าว  ผักตบ เป็นต้น วิธีการเลือกซื้อหัวเชื้อเห็ด   วิธีการเพาะ  การดูแลรักษา  และ 2.การเพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดก้อนเห็ด ให้สามารถออกดอกได้สม่ำเสมอและนานขึ้น รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ด

“เห็ดฟาง”  ช่วยบำรุงร่างกาย  บำรุงกำลัง  บำรุงโลหิต  ช่วยย่อยอาหาร บำรุงตับ แก้ร้อนใน แก้ช้ำใน  ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็ง  เสริมภูมิคุ้มกัน   ลดการติดเชื้อต่างๆ  ช่วยลดความดันโลหิต  ลดไขมันในเลือด    “เห็ดนางรม”  อุดมด้วยกรดโฟลิก มีประโยชน์ช่วยรักษาภาวะซีดหรือโรคโลหิตจางได้เป็นอย่างดี  ช่วยปรับความดันโลหิตและความเข้มข้นของไขมันในเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด  “เห็ดนางฟ้า”  ช่วยในการไหลเวียนของเลือด สามารถบรรเทาและป้องกันโรคหวัด หากกินเป็นประจำจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้การติดเชื้อต่างๆ ลดลง รักษาโรคเลือดออกตามไรฟันหรือโรคในช่องปาก นอกจากนี้ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งและลดไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดี

นอกจากการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคในครัวเรือนดังกล่าวแล้ว  วว. มุ่งหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ ในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

Leave a Reply

Your email address will not be published.