5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่วมแล้วกว่า 4 แสนไร่ พบมากสุดที่โคราช ชัยภูมิ!!!

GISTDA ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-2 ของวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่น้ำท่วมขังรวมทั้งสิ้น 419,194 ไร่ แย่งเป็นพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา 198,816 ไร่/ ชัยภูมิ 128,406 ไร่/ ขอนแก่น 91,143 ไร่/ หนองบัวลำภู 503 ไร่ และบุรีรัมย์ 326 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสายรอง ที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ 👉🏻👉🏻 http://flood.gistda.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.