ไทย รัสเซีย ร่วมปลุกกระแสเด็กไทย สร้างแรงบันดาลใจบนเส้นทางอวกาศ

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการส่งมนุษย์คนแรกขึ้นสู่ห้วงอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย และองค์การอวกาศของรัสเซีย จัดกิจกรรมพูดคุยกับนักบินอวกาศชาวรัสเซีย “Mr. SERGEY REVIN” เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศในแง่มุมต่างๆ รวมทั้ง เผยถึงการใช้ประโยชน์จากอวกาศในการสร้างเศรษฐกิจของรัสเซีย ซึ่งส่งสัญญาณสดมาจากสถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ISS เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ปัจจุบันอวกาศเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนไทยอย่างมาก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากอวกาศก็ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงคนไทยมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารอบๆ ตัวเราล้วนแล้วแต่มีเรื่องของอวกาศเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบทั้งสิ้น GISTDA ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศมาโดยตลอด โดยเฉพาะการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงความตระหนักให้กับเยาวชน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก วันนี้เราได้จับมือกับรัสเซีย ซึ่งถือเป็นมหาอำนาจด้านอวกาศอันดับต้นๆของโลก มาถ่ายทอดประวัติการสำรวจอวกาศ การดำเนินงานในปัจจุบันและแผนการในอนาคต ตลอดจนวิธีการสร้างเศรษฐกิจจากกิจกรรมด้านอวกาศ นอกจากนี้ยังรับเกียรติจากนักบินอวกาศจากรัสเซียมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย

ในงานนี้เราไม่ได้มุ่งหวังเพียงให้เยาวชนไทย หรือชาวไทยได้มีแรงบันดาลใจด้านอวกาศในแง่ของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังต้องการแสดงให้เห็นว่าอวกาศสามารถพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจได้อย่างไร ซึ่งรัสเซียได้นำประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าสู่กันฟังด้วย ทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการพัฒนางานด้านอวกาศได้ชัดเจน ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้เป็นต้นแบบหรือแนวทางในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศเราได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.