ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีทุกประเภทที่จดทะเบียนนิติบุคคล สมัครเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2564 (Technology Business Incubation Program: Gear Up Your Biz With SUCCESS 2021)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีทุกประเภทที่จดทะเบียนนิติบุคคล สมัครเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2564 (Technology Business Incubation Program: Gear Up Your Biz With SUCCESS 2021) เพื่อสร้างรากฐานความแข็งแรงให้ธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้ บ่มเพาะในกระบวนการต่างๆ และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว เฉพาะตัวกับธุรกิจของคุณ ให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างโอกาสขยายตลาดเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโต

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯที่ http://bit.ly/SUCCESS2021byBIC 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯที่ https://bit.ly/3dRrg0T 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีเทคโนโลยี (BIC) สวทช. นายเสกสรรค์ สังสุข (อิฐ) โทร: 02 5647000 # 81493, 081 913 1828 E-mail: seksun.sungsook@nstda.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.