วว. แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องล็อกกลิ่น “OZONE” รุ่น Emerald Cut ตอบโจทย์ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ล็อกกลิ่น 100% ใช้ประโยชน์หลากหลาย เพิ่มปริมาตร บรรจุสินค้าได้มากขึ้น

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   (ลำดับ 3 ขวามือ) พร้อมด้วย    ดร.พัชทรา    มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  (ลำดับ 2 ขวามือ)  ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องล็อกกลิ่น  “OZONE” รุ่น  Emerald Cut  ผลงานศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  มีประสิทธิภาพช่วยกักเก็บกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ให้ออกสู่ภายนอกได้สมบูรณ์แบบ 100 %  ช่วยตอบโจทย์ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ในด้านต้นทุนการผลิตลดลง แต่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ครอบคลุมอาหารที่มีกลิ่นแรงไม่พึงประสงค์แทบทุกชนิด  มีความแข็งแรงและเพิ่มปริมาตรภายในกล่อง  ช่วยให้บรรจุสินค้าได้มากขึ้น     โดยใช้หลักการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบองค์รวม  ที่คำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องประกอบกัน  สามารถเรียงซ้อนได้สะดวกยิ่งขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โอกาสนี้  นายวสันต์  ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน (ลำดับ 2 ซ้ายมือ) นางสาวภัทรลภา สุริโย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (ลำดับ 3 ซ้ายมือ) ร่วมเป็นเกียรติ   ในวันที่   25   ธันวาคม    2564    ณ    เวทีกลาง   งานโอทอปไทย  สู้ภัยโควิด-19  อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.