สวทช. จับมือ วช.-มข. ร่วมวิจัยแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

(วันที่ 26 มกราคม 2565) ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จับมือร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งพบมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมหนุนส่งเสริมระบบสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published.