เพชรบูรณ์ นอภ.วังโป่งเปิดโครงการประเพณีบุญซำฮะ(ชำระ) สู้ภัยโควิด

ณ ศาลาการเปรียญวัดผดุงราษฏร์ ม. 1 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง ได้มาเป็นประธานในพิธีโครงการประเพณีบุญซำฮะ (ชำระ) สู้ภัยโควิด-19 ประจำปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ในมิติวัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน)

โดยในภาคเช้าได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บุญซำฮะ และถวายภัตตาหารเช้า ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมมอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลวังโป่ง ส่งต่อกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย พระอธิการชัยวัช สิริจนฺโท เจ้าอาวาสวัดผดุงราษฏร์,นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะ,น.ส.ฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงพร้อมพนักงาน,นายสมเกียรติ แสงสีดา สาธารณสุขอำเภอวังโป่ง นายแพทย์สุรศักดิ์ จันทร์เกตุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง ,สภาวัฒนธรรมอำเภอวังโป่ง,กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี,ผู้บริหารสถานศึกษา,หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงบริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน)

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบให้โรงพยาบาลวังโป่งในวันนี้ประกอบไปด้วย ชุดPPE ,ผ้าปิดจมูก,อ่างล้างมือ,ถุงมือ,ที่นอน,เจลล้างมือ และเงินบริจาคจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวนเงิน 10,000.-บาท นอกจากนี้ทางบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสมทบทุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้กับโรงพยาบาลวังโป่ง จำนวนเงิน 10,000 บาท และบริษัทฯได้มอบเงินจำนวน 10,000.-บาทให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง เพื่อใช้สำหรับการดูแลและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )ในพื้นที่อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.