ไทยเวิลด์แวร์ฯ เปิดตัวบรรจุภัณฑ์นวัตกรรม Biotransformation ครั้งแรกในประเทศไทย ที่พลาสติกไม่ต้องกลายเป็นผู้ร้ายอีกต่อไป

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use) ให้กับแบรนด์อาหาร เปิดตัวบรรจุภัณฑ์พลาสติก ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนวัตกรรม Biotransformation ครั้งแรกในประเทศไทย ที่สามารถทำให้ขยะพลาสติกแปรรูปเป็นขี้ผึ้งชีวภาพ (Biowax) แล้วเกิดการย่อยสลายในระบบเปิด ซึ่งนวัตกรรมนี้จะมาปฏิวัติวงการบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้ไม่ต้องเป็นผู้ร้ายอีกต่อไป โดยสามารถพบกันที่งาน Interplast Thailand 2024 จัดโดยอาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์

Read more

สอวช. ยินดี “รศ.พานิช อินต๊ะ” สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบเสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านนวัตกรรมคนแรกของประเทศไทย 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์พานิช อินต๊ะ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบเสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) ด้านนวัตกรรม คนแรกของประเทศไทย โดยตำแหน่งดังกล่าว ถือเป็นต้นทางในการสนับสนุนเส้นทางการพัฒนาผลงานที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และนำไปสู่การกระตุ้นจีดีพีในภาพรวมประเทศให้เติบโตสูงขึ้น สำหรับที่มาของแนวคิดการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรมเกิดจากกระทรวงอว.

Read more