อพท. ประสานขุมพลังหน่วยงานภาคีร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย (Thailand Creative Cities Network : TCCN 2024) มุ่งดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาเมืองสำหรับทศวรรษหน้าภายใต้บริบทเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (Thailand Creative Cities Network : TCCN 2024) ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

Read more

งานวิจัย สทน. คว้ารางวัลเหรียญเงิน Silver Medal Award ประเทศโปแลนด์ พัฒนาขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเพาะปลูกคุณภาพสูงทดแทนนำเข้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร “ขุยมะพร้าว” ผ่านกระบวนการทางรังสี “เรเดียน – คอโคซอร์ฟ: Radiant-Coircosorp” แฟลตฟอร์มการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์จากขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกพืชคุณภาพสูง ผลงานวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คว้ารางวัลนานาชาติ เหรียญเงิน Silver Medal Award จาก 17th International Invention and

Read more

กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมกับ BOI และสมาคมแผงวงจรไต้หวัน จัดโครงการ Online Job Matching คัดเลือกนักศึกษาจบใหม่ร่วมงานกับบริษัทเอกชนชั้นนำจากไต้หวัน สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานได้ทันที

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment of Thailand: BOI) และ สมาคมแผงวงจรไต้หวัน

Read more