สวทช. เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 หรือ NAC2022 ในรูปแบบออนไลน์ 

งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 หรือ NAC2022 ในแบบออนไลน์ ทุกกิจกรรม วันที่ 28-31 มีนาคม 2565 พร้อมแล้วที่จะนำเสนอองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ ภายใต้แนวคิด “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG” ประกอบด้วยการสัมมนาในหัวข้อเกษตรและอาหาร, สุขภาพและการแพทย์, ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์, พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ไฮไลท์งานสัมมนา NAC2022

เลือกหัวข้อสัมมนาที่สนใจ และลงทะเบียนฟรีเลยที่ www.nstda.or.th/nac

Leave a Reply

Your email address will not be published.