วว. โชว์ผลงานภายใต้ธีม “TISTR  BCG”   ติดปีกเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ในงาน ProPak Asia 2022 มุ่งขับเคลื่อน  สร้างโอกาสทางธุรกิจ  ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมแถลงข่าวการจัดงานโปรแพค เอเชีย 2022  (ProPak Asia 2022) งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์  ครั้งที่ 29 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2565   ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  ชูจุดเด่นเป็นแพลตฟอร์มยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรมสู้ศึกโควิด-19  โดย  วว. พร้อมนำผลงานวิจัย บริการ ครบวงจรตลอด Value Chain การผลิตสินค้าเข้าร่วมจัดแสดง  ภายใต้ธีม “TISTR  BCG”   เพื่อร่วมขับเคลื่อน  สร้างโอกาสทางธุรกิจ  เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม  (ในวันที่ 31 พ.ค. 2565 ณ  โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพฯ)

ศ. (วิจัย )ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต

ผู้ว่าการ วว.   กล่าวในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหลักในการจัดงานว่า  วว. ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนา งานบริการอุตสาหกรรม ภายใต้ธีม “TISTR  BCG”  จัดแสดงความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ นอกจากนี้ยังได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านงานสัมมนาและกิจกรรม Workshop โดยมีนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญของ วว. เป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้  งานสัมมนา หัวข้อที่ 1.ครบเครื่อง…เรื่องกัญชา (All about Cannabis) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.  หัวข้อที่ 2 Improving Production Safety and Standard by S&T ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00น.  และ กิจกรรม work shop  ได้แก่ การทดสอบและควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์ความเสียหายกระป๋องบรรจุอาหาร  การทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล  Food  Innovation for  R&D  to  market แนวทางพัฒนานวัตกรรม  Value  creation การทดสอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อขอขึ้นทะเบียน อย. จากหัวเชื้อจุลินทรีย์สู่ผลิตภัณฑ์ Probiotic การแปรรูปข้าวและสาธิตวิธีการแปรรูปเครื่องดื่มจากข้าว  เทคโนโลยีโพรไบโอติกเพื่อสุขภาพและความงาม  แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตโพรไบโอติกสู่อุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพ และความงาม

“…  วว. เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ  พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วหรือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่ท่านมีเพียงไอเดียในการคิดหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์  วว. พร้อมที่จะให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่ทำให้ไอเดียของท่านเป็นจริง โดยเรามีองค์ความรู้ เทคโนโลยี รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น Shared service ทั้งด้านอาหารและเครื่องสำอาง ซึ่งพร้อมให้บริการตอบโจทย์ความต้องการของ Start up และผู้ประกอบการ ให้ได้ทดลองผลิตสินค้าจากไอเดียของท่าน แล้วนำผลิตภัณฑ์ไปทดลองจำหน่ายในท้องตลาดก่อน โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนในเรื่องเครื่องจักร หรือการสร้างโรงงาน และในระหว่างการดำเนินงาน เรามีนักวิจัยที่พร้อมให้คำปรึกษาท่านตลอดทั้ง Value chain ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซึ่งในงาน ProPak Asia 2022 ในครั้งนี้ วว. ได้ยกทัพความพร้อมและความเชี่ยวชาญมาให้บริการแก่ผู้ประกอบการตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงานและพร้อมให้บริการคำแนะนำปรึกษาภายหลังการจัดงานด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในหลายๆมิติที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม…” ศ. (วิจัย )ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ วว. ยังกล่าวเน้นยำถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมว่า  มีบทบาทช่วยเสริมสร้างศักยภาพการผลิตให้ผู้ประกอบการ ช่วยสร้างสินค้าให้มีความแตกต่าง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในวิกฤต COVID-19 ทำให้มองเห็นทั้งปัญหาและชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างชัดเจน ภาคธุรกิจต้องเร่งสร้างผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีความแตกต่าง ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคซึ่งต้องการสินค้าที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และให้ความสำคัญกับการจำหน่ายสินค้าผ่านทั้ง E-commerce และออนไลน์มากขึ้น

ทั้งนี้ งาน  ProPak  Asia  2022  ดำเนินการโดย บริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เป็นงานนิทรรศการที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ จากทั่วโลกกว่า 1,000 แบรนด์ชั้นนำ ที่จะยกนวัตกรรม เครื่องจักร และหลากหลายโซลูชันในกระบวนการผลิตมาจัดแสดง เพื่อดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาสู่ประเทศไทย โดยคาดว่าในปีนี้จะสร้าง เม็ดเงินหมุนเวียนภายในงานได้ถึง  5,000  ล้านบาท  และมีนักท่องเที่ยว นักลงทุน จากต่างประเทศมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 3,000 คน ทั้งยังเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะได้อัพเดทนวัตกรรมใหม่ของกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น สำหรับผู้สนใจเข้าชมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.propakasia.com

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเกษตรกร  ผู้ประกอบการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร.  0  2577  9000  โทรสาร  0  2577  9009    เว็บไซต์   www.tistr.or.th     E-mail  : tistr@tistr.or.th    line@TISTR    IG : tistr_ig

Leave a Reply

Your email address will not be published.