เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการพบกับงานเสวนาทางด้านการลงทุนระดับโลก “World Business Angel Investor Week 2022”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจใน Entrepreneurship ecosystem พบกับงานเสวนาทางด้านการลงทุนระดับโลก “World Business Angel Investor Week 2022” ภายใต้หัวข้อ “Business Transformation for Post-Pandemic economies” โดยความร่วมมือจาก World Business Angels Investment Forum (WBAF) และพันธมิตรมากกว่า 132 ประเทศทั่วโลก ที่พร้อมจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Angel investment, Startup economy, Financial inclusion, Gender quality, Entrepreneurship และ Innovation ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 มิถุนายน 2022 สมัครและเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ https://angelsweek.org/ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนสำหรับเวทีประเทศไทยวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ได้ที่ https://forms.gle/oxB1BMjgRbF6Voxr8 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://angelsweek.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published.