ปส. จับมือ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม วิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ในวันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการดำเนินกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสี

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับ ผศ.ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีนางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. และผ่านระบบออนไลน์

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ปส. และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีเจตนารมณ์เดียวกันในการวิจัย พัฒนาและส่งเสริมการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการดำเนินกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลทางรังสีให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

โดยนายเพิ่มสุข ได้เปิดเผยว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้เป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ได้มีแผนบูรณาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในภาคเหนือ ปส. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการยกระดับห้องปฏิบัติการทางรังสีของมหาวิทยาลัยให้เป็นห้องปฏิบัติการทางรังสีประจำภาคเหนือ เพื่อตรวจวัดทางรังสีในการกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคนิคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน และหวังว่าความร่วมมือนี้ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4304

Leave a Reply

Your email address will not be published.