วว.จัดฝึกอบรมการทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก” ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการไทยให้แข็งแกร่งด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในยุค New normal  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565  (รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น ! )  เนื้อหาการฝึกอบรมมุ่งเน้นการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ ชนิดของพลาสติกบรรจุภัณฑ์  ข้อดีและข้อจำกัดของบรรจุภัณฑ์พลาสติก  แนวโน้มการใช้งานบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก 2022   เป็นต้น   การทดสอบความต้านแรงฉีกขาด  การทดสอบอัตราการหดตัว  การทดสอบความหนา การทดสอบความต้านแรงทิ่มทะลุ  การทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน   การทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ  การทดสอบความหนาแน่นของฟิล์มพลาสติก  การทดสอบปริมาณออกซิเจน/คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์  การทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มพลาสติก  การทดสอบความต้านแรงกระแทก  การทดสอบความต้านแรงดึงขาดและการยืดตัว  การทดสอบอุณหภูมิของการเชื่อม การทดสอบความแข็งแรงของรอยเชื่อม  การทดสอบการพิสูจน์ชนิดพลาสติก  การทดสอบความต้านแรงกด  การทดสอบความต้านการตกกระแทก  การทดสอบความต้านการเรียงซ้อน  การทดสอบการติดแน่นของฟิล์มพลาสติกแต่ละชั้น  และการทดสอบการรั่วซึม

ผู้สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. โทร. 0 2579 1121-30 ต่อ 3208,3209 หรือ 086 6546 6114  โทรสาร  0 2579 7573  อีเมล tpc-tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.