ผู้บริหาร บพค.และ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมลงนามเอกสารความร่วมมือ Administrative Arrangement ร่วมกับสภาวิจัยยุโรป (European Research Council: ERC)

(เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565) ฯพณฯ นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ร่วมลงนามเอกสารความร่วมมือในพิธีลงนามความร่วมมือ Administrative Arrangement ร่วมกับสภาวิจัยยุโรป (European Research Council: ERC) ณ สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 10

โดยมีเป้าหมายสนับสนุนนักวิจัยไทย พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือระหว่างสภาวิจัยยุโรป และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตกลงในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการร่วมกับหน่วย European Research Council Executive Agency (ERCEA) ภายใต้ European Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนขนาดใหญ่และมีความสำคัญของยุโรป ภายใต้โปรแกรม European Research Council (ERC) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เน้นการเปิดรับข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงในงานวิจัยแนวหน้า (Frontier research) ในสาขาที่หลากหลายเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีความโดดเด่นโดยนักวิจัยไทย Brainpower Impact Oriented Researchers จะได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับทีมวิจัยที่ได้รับทุนของสภาวิจัยยุโรป (European Research Council: ERC) ณ ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป จำนวน ไม่เกิน 10 คนต่อปี

โดยความร่วมมือดังกล่าว มีชื่อเป็นทางการว่า Administrative Arrangement (AA) ซึ่งเป็นกลไกที่เปิดรับนักวิจัยไทย Brainpower Impact Oriented Researchers ให้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานกับทีมวิจัยที่ได้รับทุนของสภาวิจัยยุโรป (European Research Council: ERC)  จากโจทย์วิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน ซึ่ง บพค.จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ครั้งนี้ถือเป็นการลงนามครั้งที่ 17 ของสภาวิจัยยุโรป ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างทวีปยุโรปให้เป็นศูนย์รวมนักวิจัยชั้นนำจากทั่วโลก โดย บพค. เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยที่ได้ลงนามความร่วมมือเป็นแห่งที่ 2 ของ ASEAN รองจาก National Research Fund (NRF) ของประเทศสิงคโปร์

ฯพณฯ นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ไร้พรมแดน ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาใช้จัดการกับปัญหาเร่งด่วนที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ได้ เช่น การสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความมั่นคงด้านอาหาร ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การลงนามความร่วมมือในวันนี้ จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และหล่อหลอมคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยในประเทศไทยและวงการวิจัยทั่วโลก”

ศาสตราจารย์ มาเรีย เลปติน ประธานสภาวิจัยยุโรปที่เข้าร่วมพิธีผ่านระบบทางไกล กล่าวว่า “เรายินดีกับการริเริ่มความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดกว้างของสภาวิจัยยุโรปสู่โลกใบนี้ ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์นั้นนับเป็นสิ่งสากลอย่างแท้จริง และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคน ความร่วมมือนี้จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยหัวกะทิจากประเทศไทย ได้ไปร่วมทำงานวิจัยที่ยุโรปกับนักวิจัยที่ได้รับทุนของสภาวิจัยยุโรป ช่วยให้นักวิจัยไทยได้รับประสบการณ์อันมีค่านี้ ซึ่งถือว่าได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย”

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. กล่าวว่า “สภาวิจัยยุโรปได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยขั้นแนวหน้าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก ดังนั้นเราจึงมีความยินดีที่นักวิจัยไทยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ จะได้รับประสบการณ์ ในการทำงานร่วมกับทีมวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยยุโรป เราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคณะกรรมาธิการยุโรปและสภาวิจัยยุโรปในครั้งนี้ เรามั่นใจว่าการริเริ่มความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือในระยะยาวระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าต่อไป” ในพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือนี้ยังได้รับเกียรติจาก มาเรีย คริสตินา รุสโซ ผู้อำนวยการฝ่ายแนวทางโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรมแห่งคณะกรรมาธิการยุโรป รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้อำนวยการ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.