วว. ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จ.จันทบุรีด้วย วทน. ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาตาจากไข่ขาวเป็ดอินทรีย์ผง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาตาจากไข่ขาวเป็ดอินทรีย์ผง” ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์  เมื่อเร็วๆนี้   ณ  ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  โดยผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปผลิตและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ผลิตภัณฑ์สปาตาจากไข่ขาวเป็ดอินทรีย์ผง  เป็นการนำผลิตภัณฑ์มาผสมไข่ขาวเป็ดอินทรีย์ผงทดแทนการใช้ไข่ขาวสด ทำให้ใช้งานผงสปาตาได้สะดวกขึ้น ช่วยอาการเจ็บตา  ตาเมื่อยล้า  ปวดตาจากไมเกรน ช่วยลดระยะเวลาในการหาวัตถุดิบ สะดวกในการพกพา ง่ายต่อการขนส่งและทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีไข่เป็ดแดงเหลือจากการผลิตไข่ขาวผงอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาแปรรูปเป็น “การผลิตไข่แดงเค็ม” เพื่อผลิตเป็นอาหารและนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารอื่น ๆ ได้ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.