ส่อง..!! 10 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง เตรียมรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ ปลายกันยานี้ …ข้อมูลจากดาวเทียมเผยข้าวเก็บเกี่ยวแล้วกว่า 90 %

จากการแจ้งเตือนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เกี่ยวกับ 10 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง เตรียมรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ พร้อมจับตาพายุ 2 ลูกจ่อเข้าไทย นั้น

จากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้น GISTDA ได้อัพเดทเป็นระยะด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ครั้งนี้เรามาอัพเดทสถานการณ์ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวจาก 10 ทุ่งกันบ้างครับ

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 22 กันยายน 2565 วิเคราะห์ภาพรวม 10 ทุ่งรับน้ำ (ตามข่าว) มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,202,490 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งสิ้น 914,422 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 883,873 ไร่ (สีแดง) คิดเป็น 96.66% และอยู่ในระยะรอการเก็บเกี่ยว 30,549 ไร่ (สีเขียว) คิดเป็น 3.34% ดังนี้

🌾ทุ่งเจ้าเจ็ด พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 444,508 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 351,737 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 341,154 ไร่ = 96.99 % / รอการเก็บเกี่ยว 10,583 ไร่ = 3.01 %
🌾ทุ่งชัยนาทป่าสัก พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 86,301 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 63,953 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 60,101 ไร่ = 93.98 % / รอการเก็บเกี่ยว 3,852 ไร่ = 6.02 %
🌾ทุ่งเชียงราก พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 49,618 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 34,696 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 34,326 ไร่ = 98.93 % / รอการเก็บเกี่ยว 370 ไร่ = 1.07 %
🌾ทุ่งท่าวุ้ง พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 38,420 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 29,350 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 28,878 ไร่ = 98.39 % / รอการเก็บเกี่ยว 472 ไร่ = 1.61 %
🌾ทุ่งบางกุ้ง พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 12,582 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 6,448 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 6,291 ไร่ = 97.57 % / รอการเก็บเกี่ยว 156 ไร่ = 2.43 %
🌾ทุ่งบางกุ่ม พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 89,946 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 80,316 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 78,584 ไร่ = 97.84 % / รอการเก็บเกี่ยว 1,733 ไร่ = 2.16 %
🌾ทุ่งบางบาล พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 27,615 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 15,104 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 15,104 ไร่ = 100 %
🌾ทุ่งป่าโมก พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 47,737 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 25,568 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 25,568 ไร่ = 100 %
🌾ทุ่งผักไห่ พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 155,863 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 126,671 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 124,638 ไร่ = 98.40 % / รอการเก็บเกี่ยว 2,032 ไร่ = 1.60 %
🌾ทุ่งโพธิ์พระยา พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 249,898 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 180,579 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 169,228 ไร่ = 93.71 % / รอการเก็บเกี่ยว = 6.29 %

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ำที่กำลังเกิดขึ้น หลายๆหน่วยงานร่วมกันบูรณาการข้อมูลและเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th.

GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม #น้ำท่วมขัง #10ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง #พื้นที่ทุ่งรับน้ำ #พื้นที่ปลูกข้าว #ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published.