อัพเดทพายุโนรูเคลื่อนใกล้เข้าไทย

ภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ-8 ของญี่ปุ่นล่าสุดช่วงบ่ายวันที่ 28 กันยายน 65 พบพายุโนรูเคลื่อนตัวเข้าประเทศลาวเรียบร้อยแล้ว และจะเข้าไทยช่วงดึกวันที่ 28 กันยายน 2565 (อาจจะเป็นดีเปรสชั่น ต้องดูความเร็วลมของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลัก)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือปราการด่านแรกที่จะได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ฯลฯ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชีและมูล รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองและโดยรอบ ทั้งนี้ เมื่อพายุโนรูเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยจะทำให้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจนทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย สำหรับภูมิภาคอื่นๆ เช่น พื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยาและทุ่งรับน้ำต่างๆ รวมถึงชายฝั่งทะเล ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ขอบคุณข้อมูลจาก Japan Meteorological Agency (JMA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.