พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “นวัตกรรมทำเอง” ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566 นี้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “นวัตกรรมทำเอง” ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566 เอาใจสายประดิษฐ์ ยกนวัตกรรมเกษตรที่สามารถทำได้เองตามวิถีคนยุคใหม่ จัดเต็มกับการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อป จุใจกับตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ราคามิตรภาพ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี หรือรับชมภาพบรรยากาศงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมทำเอง เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการเกษตรให้กับผู้ที่สนใจ ภายในงานมีการจัดอบรมให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์จากเกษตรกรผู้ปฏิบัติจริง พร้อมตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าที่มาจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือจาก 4 ภูมิภาค เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง ขณะเดียวกันทุกท่านจะเป็นส่วนสำคัญในการสืบสาน รักษา และต่อยอดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ปี 2564 พบว่าคนไทย ร้อยละ 41.51 มีความสนใจในการทำเกษตรเป็นอาชีพเสริม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีคลังอาหารที่ปลอดภัยสำหรับคนในครอบครัว เพื่อเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเกษตรกรมือใหม่ และผู้ที่มีความสนใจทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริมในอนาคต การจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้นำเรื่องราวนวัตกรรมเกษตรสำหรับประชาชนสามารถมาศึกษาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริงที่สามารถทำเองได้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย อาทิ

  1. นวัตกรรม IOT
  2. การปลูกพืชด้วยแสงสังเคราะห์
  3. ระบบการให้อาหารปลาอัจฉริยะ
  4. เตาเผาถ่านซุปเปอร์ซันแบบไร้ควัน
  5. นวัตกรรมแปลงผักคีย์โฮล
  6. จักรยานสูบน้ำ
  7. ระบบสูบน้ำแบบเท้าเหยียบ
  8. แปลงผักประหยัดน้ำหลากหลายรูปแบบ

เท่านั้นยังไม่พอใครที่เป็นสายเรียนรู้ ชวนมาจับเข่าพูดคุยกับ 2 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตัวแทนเกษตรกรยุคใหม่ ได้แก่

อาจารย์โอ๋ นิรันดร์ สมพงษ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครราชสีมา กูรูมือหนึ่งด้าน Smart Farm IOT มาแชร์องค์ความรู้เรื่องของการประยุกต์ใช้งาน IOT เพื่อการเกษตร และการใช้พลังงานทดแทนอย่างโซลาเซลล์ พร้อมด้วย อาจารย์ลูกโป่ง จีระนันทน์ พุ่มเรือง เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครนายก จากฟาร์มเห็ดยายฉิม ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ การเพาะเห็ด นวัตกรรมการแปรรูปเห็ดเพิ่มมูลค่าแบบครบวงจร

สำหรับหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพบกับหลักสูตรนวัตกรรมโซลาเซลล์กับการเกษตร ปูพื้นฐานองค์ความรู้โซลาเซลล์ พร้อมการนำไปใช้กับภาคการเกษตร และหลักสูตรน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร เทคนิคการผลิตน้ำมันหอมระเหยอย่างง่าย ต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ทำรายได้ โดยอาจารย์คมสัน หุตะแพทย์ ชุมชนนิเวศสันติวนา กรุงเทพฯ หลักสูตรปลูกผักสไตล์ฅนเมือง ปฏิวัติกระบวนการผลิตผัก ให้เหมาะกับพื้นที่ของคนเมือง โดยอาจารย์สุเทพ กุลศรี ศูนย์เรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเกษตร จ.ปทุมธานี หลักสูตรสวนเกษตรผสมผสาน ปันสุข เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นความสุขที่ยั่งยืน โดยอาจารย์ธนพร โพธิ์มั่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย จ.ปทุมธานี หลักสูตร Smart Farm IOT และหลักสูตรวิธีสร้าง Smart Farm IOT เรียนรู้แนวคิดการยกระดับฟาร์มเกษตรทั่วไป ให้เป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ และการใช้แอพพลิเคชั่น และฝึกต่อวงจร IOT เพื่อใช้กับ Smart Farm โดยอาจารย์นิรันดร์ สมพงษ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครราชสีมา สายของกินต้องไม่พลาดกับหลักสูตรพิซซ่าหน้าเห็ด แปรรูปเห็ดเป็นอาหารว่างมีประโยชน์ อร่อยทุกคำ ทานได้ทุกวัย โดยอาจารย์ธนพร โพธิ์มั่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย จ.ปทุมธานี และหลักสูตรสบู่อ่อนกำจัดแมลงศัตรูพืช แปรรูปน้ำมันพืชใช้แล้วในครัว เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช โดยอาจารย์เพชรรุ่ง พุกกะเวช เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.จันทบุรี เรียนรู้ฟรีกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ในรูปแบบ Onsite และทาง Online สามารถรับชมพร้อมกันทั่วประเทศ ถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube live ช่อง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร

สายกิจกรรม ลุ้นรางวัล เตรียมพบกับกิจกรรมสุดฮิต อาทิ กิจกรรมเกษตรไซเบอร์ ร่วมสนุกผ่านแว่น VR แสนเท่ ตะลุยภารกิจในโลกเสมือนจริง กิจกรรมเสี่ยงเซียมซีวิถีสายมู ทำนายชีวิตสไตล์เกษตร และกิจกรรมเพาะ แจก แลก เปลี่ยน ยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้ อาทิ แก้วน้ำ ถุงพลาสติก มารับกล้าไม้นานาชนิดกลับไปดูแลต่อที่บ้านได้เช่นเคย

เปิดให้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ในอาคารแบบจัดเต็มทั้งลดทั้งแถม ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทย นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน สนุกทะลุจอ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในโรงภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ “The Magic Box”

ชม ช้อป ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สินค้า ผลผลิตเกษตรปลอดภัย ที่คัดสรรมาให้เลือกซื้อ รวมถึงอาหารพื้นบ้านคาวหวานทั้ง 4 ภาค ที่มากด้วยคุณภาพจากผู้ผลิต ราคาเป็นกันเองกว่า 120 ร้านค้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.