GISTDA คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมขังหลังจากอิทธิพลพายุโนรูเคลื่อนตัวสู่ประเทศไทย

🛰️🌪️ 29 กันยายน 2565 GISTDA คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมขังหลังจากอิทธิพลพายุโนรูเคลื่อนตัวสู่ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลสถิติน้ำท่วมจากดาวเทียมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวพายุ (สีเหลืองอ่อน) และการคาดการณ์ฝน พบว่าหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมขัง+ฉับพลันเพิ่มขึ้น (สีแดง) จากเดิมที่ท่วมอยู่ในปัจจุบัน (สีฟ้า) โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำชี แม่น้ำมูล ลำน้ำสายรองต่างๆ รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำ ชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published.